Naše obec

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
6. ročník - Základní školy
7. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu lekce žák vyhodnotí, které instituce jsou důležité pro fungování obce jako samosprávné a územní jednotky. Zamyslí se nad tím, co se mu v jeho obci líbí a nelíbí , co a jak by se dalo zlepšit. Ve skupinách potom žáci navrhují způsob, jak nejlépe použít finance pro zlepšení života v obci.

Pomůcky

tužka, fixa, archy papíru, obrázky města, mapky, místní zpravodaj

Vlastní formulace cílů

- Žáci pojmenují instituce důležité pro fungování obce.

- Žáci posoudí, co je v jejich obci dobrého a co špatného. Zamyslí se nad tím, co a jak by se dalo zlepšit.

- Žáci podají a vyargumentují návrh na nejlepší využití peněz z obecního rozpočtu.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1.

Ukázky obrázků různých míst z naší obce. Žáci je poznávají.

2.

Žáci píší na lístečky, co je podle nich důležité a nezbytné pro život v obci. Lístečky pak připevňují na tabuli (např. městský úřad, kostel, škola, hřbitov, pošta, náměstí, zámek, obchody, hřiště, kino, stadion ...). Pak společně s učitelem doplní, co na lístečcích chybí. Shrnou, co vše vytváří obec.

3.

Učitel rozdělí žáky do dvojic, dá jim archy papíru, vyzve je, aby si arch přehli na poloviny. Na první polovinu mají za úkol napsat, co se jim v obci líbí, na druhou polovinu pak, co se jim nelíbí. Potom na levou a pravou část tabule (líbí/nelíbí) svoje postřehy zapisují.

Následuje rozhovor o tom, co se jim v obci nelíbí. Žáci podávají návrhy, jak by se daly tyto věci změnit a co pro změnu mohou udělat oni sami.

4.

Učitel si s žáky připomene úlohu zastupitelstva, o čem může zastupitelstvo rozhodovat. Učitel může využít úryvek z místního tisku.

Rozdělí žáky do skupin asi po pěti žácích. Skupiny si představí, že tvoří radu města. Mají za úkol rozhodnout, jak naloží s částkou 3 miliony korun, kterou mají k dispozici v obecní pokladně. Na papír po "jednání rady" napíší návrhy, jak peníze použijí, aby se zlepšil život v obci.

Za každou skupinu pak hovoří mluvčí. Argumentuje a přesvědčuje zastupitelstvo (třídu), proč je nejlepší investovat peníze tak, jak navrhla jeho skupina. Potom následuje diskuze v zastupitelstvu (ve třídě). Na závěr rozhodne zastupitelstvo (třída) hlasováním, který návrh je nejlepší.

5. Reflexe

Otázky:

- kdo rozhoduje o životě v obci?

- co je nejdůležitější pro život obce a proč?

 

Návrhy na vylepšení programu:

Zasvětit žáky do běžného fungování radnice například domluvenou exkurzí.

Vyskytne-li se v předešlých bodech diskuze palčivý problém v nejbližším okolí školy, mohou žáci pod vedením učitele sepsat dopis adresovaný místní samosprávě s nějakým návrhem řešení.

Učitel by měl vyzdvihnout důležitost občanské angažovanosti a zájmu na věcech veřejných.

Hodnocení
  • soupis institucí / míst důležitých pro fungování obce (lístečky)
  • návrhy na změny v obci
  • "jednání zastupitelstva" - zapojování žáků do diskuze, argumentace

Klíčová slova

finanční gramotnost, občanská společnost, participace, projevit názor, veřejné institucePřiložené soubory:
COV_pracovni-list_Samosprava.doc  Autor: Jaromíra Hřebíčková, na základě učebnice OV pro 6. ročník (Milan Valenta, Práce, 1995)


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.