O rovnosti a svobodě

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Lekce je postavena na metodě čtení s předvídáním (Farma zvířat, G. Orwell). Žáci vždy po přečtení úryvku odpovídají na otázky kladené učitelem, které se týkají revoluce, rovnosti, svobody, bohatství... Po přečtení všech úryvků dojdou žáci k poznání, že i když si chtěla být všechna zvířata rovna, některá jsou si rovnější. Na lekci by mělo navazovat téma "Ideologie zdůrazňují rovnost a ideologie zdůrazňující svobodu".

Pomůcky

Sešity, psací potřeby, tabule, křída (nebo velký papír a fixy), projektor (nebo nakopírované obrázky) + ukázky z knihy.

Vlastní formulace cílů

Žáci posoudí, zda jsou si lidé na obrázcích rovni.

Žáci analyzují úryvky textu z Farmy zvířat.

Žáci zhodnotí pro a proti "revoluce", ke které došlo ve farmě zvířat.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1. evokace (10 min): žáci pracují nejdříve samostatně, poté celá třída dohromady. Pracují s obrázky (příloha 1) a hledají odpovědi na následující otázky:

  • Co je to rovnost + jsou si všichni lidé rovní – ano/ne – zdůvodnit
  • Jsou si lidé na obrázku rovni? V čem jsou si rovni? V čem ne? Je možné dosáhnout úplné rovnosti? Jak tuto rovnost zajistíme?

Na závěr evokace napíšeme nejzajímavější postřehy na tabuli.

 

2. uvědomění (60 min): během této fáze probíhá čtení ukázek z knihy Farma zvířat (příloha 2 a 3), a to metodou čtení s předvídáním. Žáci si potichu čtou vždy jen tu část, která je odkryta. Pak následují otázky, po zodpovězení otázek se pokračuje ve čtení další části. Takto čteme až do konce. Během vyučovací jednotky se určitě objeví nové otázky a problémy, které je dobré prodiskutovat.

 

3. reflexe (20 min): na závěr žáci shrnou své nové poznatky a postřehy pomocí metody "diamant" nebo "T-graf" (příloha 4), kde sepíšou své "pro a proti". Diamant či T-graf může být nazván REVOLUCE (nebo marxismus nebo i jinak). Na konec vyzveme žáky, aby své diamanty přečetli, a na tabuli můžeme sepsat nejzajímavější argumenty (pro a proti). Je možné se i znovu vrátit k otázkám v evokaci.

Učitel by měl poté (např. v další hodině) navázat tématem: "Ideologie zdůrazňují rovnost a ideologie zdůrazňující svobodu", zajímavé by bylo postavit rovnost a svobodu proti sobě, vysvětlit jejich vztah.

Hodnocení

práce s textem, odpovědi na otázky k textu, Diamant / T-graf


Klíčová slova

demokracie, kritické uvažování, svobodaPřiložené soubory:
COV_O_rovnosti_a_svobode_Priloha_1.doc  
COV_O_rovnosti_a_svobode_Priloha_2.doc  
COV_O_rovnosti_a_svobode_Priloha_3.doc  
COV_O_rovnosti_a_svobodě_Priloha_4.doc  Autor: Hana Musilová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.