PODMÍNKY SVOBODY

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
6. ročník - Základní školy
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu lekce žáci formulují atributy svobody, hledají podmínky pro její rozvoj a pojmenovávají příčiny jejího omezení. Na příkladech z každodenního života analyzují příležitosti ke svobodě a pojmenovávají podmínky jejich využití, důvody jejich nevyužití a příčiny jejich zneužití. Žáci pracují ve dvojicích nebo lépe ve 3-4členných skupinkách (umožní-li to kázeň ve třídě).

Pomůcky

Dataprojektor a plátno, notebook - nejlépe s připojením na internet, kartičky, psací potřeby

Vlastní formulace cílů

 

  • Žáci vlastními slovy definují pojem „svoboda“ a identifikují příležitosti ke svobodnému jednání.
  • Žáci vyjmenují podmínky pro aktivní využití těchto příležitostí a rozpoznají absenci těchto podmínek v příslušných situacích.
  • Žáci identifikují příčiny omezení svobody (vnější i vnitřní) a popíšou způsoby, jak některá z těchto omezení přetvořit v příležitosti.

 

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Co je to svoboda? (obrázky, 10 min.)

Cílem evokační fáze je vzbudit představivost a podnítit přemýšlení o tom, čím je podmíněno svobodné jednání (materiální prostředky, vzdělání, apod.) a co s sebou nese (rizika, odpovědnost). K tomu jsou použity obrázky s otázkami – prezentace je k dispozici na adrese http://prezi.com/krvuzmdibcmj/podminky-svobody/ (lekci je možno stánout a pustit offline). Všimněte si „skrytých“ informací ve třetí tečce věty „Chtěl by...“ u obrázku paralympionika a na sádře dívky popálené medůzou. Tyto detaily záměrně nejsou propojeny v hlavním vláknu prezentace, je možné je otevřít, pokud žáci mají zájem a je k tomu dost času.

Prezentace umožňuje udělat si kopii k vlastním úpravám po registraci na stránkách prezi.com. Otázky jsou součástí prezentace, žáci mají doplňovat věty. Prezentaci zastavte v okamžiku, kdy se vrátí zpět k prvnímu obrázku (dívka na pláži).

Výběr obrázků je samozřejmě možné si upravit, některé vyměnit. Například obrázek, ze kterého by bylo zřejmé, že je třeba jisté vzdělání k uskutečnění záměru, by byl vhodný. Soubor obrázků by měl končit tématy příčin omezení svobody k naladění myšlenkové vlny na další aktivitu.

 

2. Co svobodu omezuje a co rozšiřuje? (kartičky, 20 min)

Doprostřed třídy dejte kartičky a vyzvěte žáky, ať na ně napíšou, co jim brání, nebo může bránit ve svobodě. Může se jednat o materiální věci (řetěz, mříže, zámek; postižení, chudoba), osoby (rodiče, učitelé, policisté), ale i abstraktní hodnoty (svědomí, zákony, tlak okolí, „to se nedělá“). Vyzvěte je, ať sledují, co píšou ostatní, a pokud jejich nápad už napsal někdo jiný, ať se pokusí vymyslet něco jiného (nevadí ale, když tam stejná věc bude několikrát). Nechte je pak svá slova prodiskutovat – ve dvojicích, malých skupinkách, nebo (v malé skupině) je možné udělat „kolečko“, kdy každý vrátí svoji kartičku na zem s příběhem, ve kterém ji vysvětlí.

Varianta pro nižší ročníky: předepište více kartiček, než je žáků, a nechejte je vybrat si z nich, co jim svobodu omezuje nejvíce – svoji volbu mohou prodiskutovat se spolužáky.

Pak pokračujte v prezentaci – obrázek muže přivázaného řetězem. Zeptejte se, co na obrázku omezuje jeho svobodu (řetěz). Po dalším kliknutí se řetěz ale přiblíží a ukáže se obrázek turisty, jak slézá z Ostrého Roháče právě pomocí řetězu. Vysvětlete, že řetěz samotný může svobodu nejen omezovat, ale i rozšiřovat – záleží, jak se použije. Vyzvěte žáky, ať se znovu podívají na kartičky, které napsali, a vezmou si tu, o které si myslí, že je to s ní podobné jako s řetězem (může to být jejich vlastní, ale i jakákoliv jiná kartička). Vyzvěte je, ať si ve skupinkách vysvětlí, jak mohou vybrané věci svobodu rozšiřovat, pak je vyzvěte, ať to vysvětlí všem. Ptejte se, co je třeba udělat pro to, aby se daná věc proměnila z „okovů“ v „řetěz na skále“.

 

3. Závěrečná reflexe (15 min)

K rekapitulaci lze udělat pětilístek na slovo „svoboda“, příp. lze udělat jednoduché cvičení – ať každý vymyslí na každé písmeno ve slově „svoboda“ jedno další slovo, které se ke svobodě váže. Případně to může být i věta, písmena se dají zpřeházet...

Hodnocení
  • Kartičky s pojmy, které omezují / rozšiřují svobodu
  • Pětilístky / věty složené ze slov začínající na S, V, O, B, O, D,A

Klíčová slova

demokracie, lidská práva, právo, svoboda

Autor: Jaroslav Petřík, COV


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.