Politika do školy patří

Politika do školy patří Politika je nedílnou součástí života v demokracii a orientace v ní a schopnost se v ní orientovat jsou nezbytnou dovedností každého občana. Přesto však bývají politická témata na školách tabu, učitelé se jim vyhýbají a nemluví o nich. Mladí lidé tak zůstávají izolováni od politických debat a často vstupují do občanského života zcela nepřipraveni. Publikace vysvětluje, proč je žádoucí o politických a kontroverzních tématech ve třídě hovořit a nabízí několik jednoduchých rad a postupů, jak s takovými tématy pracovat ve výuce. Obsahuje rovněž příklad vývoje konkrétní lekce na aktuální téma.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • autoři Ondřej Matějka a Filip Hotový, vydala Masarykova univerzita; příručka je k dispozici zdarma (objednání je možné na webu www.obcanskevzdelavani.cz)

 

Dostupnost elektronicky:

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk ve společnosti
   • Mezinárodní vztahy a globální svět
   • Občan a právo
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem
 • rolové hry
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • vyhledávání informací z různých zdrojů

 

Metodická podpora:

 • výborná – vzorové téma je velmi podrobně rozebráno

 

Časová náročnost aktivit:

 • neobsahuje jednotlivé aktivity, pouze jedno rozebrané téma jako ukázku práce s kontroverzním tématem a možností jeho náhledu a využití

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – u rozebraného tématu potřebné dokumenty (vyhláška, Ústava…), papíry, tužky…
 • kopírovatelné přílohy– ne
 • elektronické přílohy – ne (celá publikace je ke stažení)

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ publikace může podpořit váhající učitele v práci s kontroverzními a politickými tématy, poskytnout návod k jejich výuce či argumentační zázemí pro obhájení takové výuky před kolegy a rodiči

+ seznam kontroverzních témat k možné diskuzi

+ malý rozsah umožňující přečtení bez velkých nároků na čas

 

Náhodně z obsahu:

 • Šest argumentů, proč politika do školy patří
 • Jak zvolit vhodné téma a vnést „politiku“ do výuky
 • Čím se řídím při přípravě a vedení lekce
 • Tipy na některá kontroverzní témata k diskuzi

 

Ke stažení zde:

http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikaceDatum publikace: 1. 8. 2012

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

občanská společnost, odpovědnost, politika, projevit názor