Práva, svobody a odpovědnost – 1/4 – Přání, základní potřeby, lidská důstojnost a lidská práva

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Hodina je zaměřená na uvědomění si rozdílu mezi přáním a základní potřebou. Za základní nezbytné potřeby člověka mohou být považovány právě ty potřeby, jež byly použity jako základ pro seznam základních lidských práv. Všem těmto pojmům se lekce věnuje.

Pomůcky

Tabulka přání – potřeb – práv + Seznam lidských práv (obojí viz přiložený soubor)

Vlastní formulace cílů

Žáci popíší souvislosti a rozdíly mezi přáním a potřebou.

Žáci se seznámí s mezinárodně uznávanými právy, vyjmenují některá z těchto práv.

Konkrétní lidské potřebě žáci přiřadí související lidské právo.

Žáci zhodnotí souvislost existence mezinárodně uznávaných práv a důstojného života lidí.

Žáci navrhnou plakát informující o vybraném právu.

Časový rozsah
1x 45 min*
Popis uč. jednotky

*(část tematického bloku navrženého na 4 hodiny)

 

Práva, svobody a odpovědnost – 1/4 – Přání, základní potřeby, lidská důstojnost a lidská práva (Mám lidské právo ke všemu, co si přeji?)

Vyučující sdělí žákům téma hodiny, aniž by zabíhal do větších podrobností. Rozdělí třídu na dvě části, žáci první části si rozmyslí svá přání, žáci druhé části své potřeby (každý žák sám za sebe). Žáci pak svá přání a potřeby řeknou nahlas. Vyučující vyzve žáky k zamyšlení nad souvislostmi vyjmenovaných potřeb a přání – „Patří některé přání s potřebou k sobě?“.

Po tomto krátkém úvodu rozdělí vyučující třídu do čtyř až pětičlenných skupin, vysvětlí úkol 1. Další kroky bude skupinám vysvětlovat postupně tak, jak dokončí svou práci, tím bude respektována individuální rychlost práce žáků.

 

Úkol 1:

Do připravené tabulky „Přání – potřeby – práva“ (viz přiložený soubor) skupiny vypíší alespoň tři „materiální“ přání (např. dobré jídlo) a alespoň tři „nehmotná“ přání (např. být milován). Rozmyslí si, jaké potřeby představují jimi uvedená přání, a zapíší je do prostředního sloupce tabulky.

 

Úkol 2:

Ty skupiny, které první dva sloupce vyplní, dostanou Seznam lidských práv (může být překopírovaný z druhé strany tabulky) a zkusí podle něj doplnit třetí sloupec tabulky tak, aby právo odpovídalo potřebě (např. právo na jídlo, právo nebýt diskriminován…).

 

Úkol 3:

Rychlé skupiny zkusí vymyslet plakát lidských práv vystihující jednu zvolenou potřebu a jí odpovídající právo. Doporučuje se nejdříve diskuze nad návrhem, zamyšlení se z estetické a umělecké stránky a následná tvorba plakátu.

 

V průběhu nebo po ukončení skupinové práce může učitel náměty skupin psát na tabuli – sám, nebo připraví tabulku se třemi sloupci a požádá zástupce jednotlivých skupin, aby doplnili přání, potřebu a odpovídající právo. Tak vznikne na tabuli seznam až deseti přání, potřeb a práv (je-li to možné, je výhodnější použít flipchart, který následně vyvěsíme ve třídě a připomeneme tak žákům obsah následné diskuze).

 

V diskuzi může vyučující klást tyto otázky a návrhy:

 

  • Zjistili jste, že vaše přání a potřeby odpovídají myšlenkám Úmluvy o lidských právech. Jak je to možné?
  • Některá práva uvedená v Úmluvě nikoho z nás nenapadla. Možná nejsou důležitá nebo mohou být součástí jiného práva. Jaký je váš názor?
  • Podívejte se na seznam lidských práv. Když uvažujete o tom, co potřebujete k tomu, abyste žili důstojným životem nebo o tom, co lidé v jiných regionech nebo zemích nebo na jiných kontinentech potřebují, co chybí? Jaká další lidská práva byste nyní doplnili?

 

V rámci diskuze se vyučující zmíní o celosvětové debatě na téma lidských práv, jedním z jejích závěrů je myšlenka: „Lidská práva potřebujeme k tomu, aby každý z nás mohl žít důstojně.

Vyučující požádá žáky, aby uvažovali o jiných variantách k tomuto závěru. Mohl by to být i domácí úkol. Pokud je to možné, žáci by měli během několika dní na plakáty vyvěšené ve třídě doplňovat svoje myšlenky. Tímto způsobem může pokračovat proces úvah nad tématem.

 

Mimořádný úkol může být vytvoření plakátu na téma lidských práv s využitím výstřižků z novin, časopisů nebo vlastních kreseb a maleb. Plakáty mohou být následně použity jako výzdoba třídy nebo z nich můžeme sestavit výstavu.

 

V rámci shrnutí na konci hodiny se vyučující stručně vrátí k jednotlivým návrhům, může si např. jeden vybrat, zjistit osobní zkušenosti a názory žáků a z nich vyvodit obecný závěr k lidským právům.

Hodnocení

Vyučující zhodnotí snahu žáků při hledání souvislostí mezi potřebou a přáním, jejich úsilí vynaložené při vyplňování tabulky. Je možné hodnotit pečlivost výběru práva pro plakát a jeho grafické i obsahové zpracování, také zapojení žáků do spolupráce a diskuze.


Klíčová slova

lidská právaPřiložené soubory:
COV_Prava1_Priloha.doc  Autor: Iva Tajšlová, COV, podle příručky Rady Evropy "Život v demokracii - Svazek III"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.