Práva, svobody a odpovědnost – 2/4 – Určení porušení lidských práv (Která lidská práva jsou zde porušena?)

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

K porušování lidských práv dochází po celém světě denně. Seznámením se s reálnými případy z minulosti nebo současnosti získají žáci jasnější a přesnější obrázek toho, o čem ve skutečnosti lidská práva jsou.

Pomůcky

Seznam lidských práv (viz příloha)

Příklady porušení lidských práv (viz příloha)

Vlastní formulace cílů

Žáci z nabízených situací vyvodí, jaké právo bylo v dané situaci porušeno

Žáci svou volbu zdůvodní a v diskusi konfrontují s názory druhých

Časový rozsah
1x 45 min*
Popis uč. jednotky

*(část tematického bloku navrženého na 4 hodiny)

 

Práva, svobody a odpovědnost – 2. hodina – Určení porušení lidských práv (Která lidská práva jsou zde porušena?)

 

Hodinu začne vyučující diskuzí o úkolech a výsledcích předchozí vyučovací hodiny. Žáci si znovu prohlédnou plakáty a porovnají seznam závěrů, dále je možné, aby návrhy na doplnění a význam lidských práv byly vyvěšeny po stěnách třídy společně s plakáty.

 

Žáky rozdělíme do dvojic, každá dvojice dostane kopii materiálu „Porušení lidských práv“ a kopii „Seznamu lidských práv“ (viz přiložené soubory). Není nutné, aby všichni žáci zkoumali všechna porušení práv, vhodnější je rozdělit tabulku na části a ty přiřadit konkrétním dvojicím, ovšem tak, aby jeden bod byl zkoumán více než jednou skupinou a umožnila se tak další diskuze nad shodami a rozdíly. Žáci každému příkladu přiřadí právo, které bylo porušeno (podle Seznamu lidských práv).

Správné odpovědi jsou přiloženy zde, v samostatném souboru jsou případy porušení lidských práv bez správných odpovědí.

 

Porušení nebo odpírání lidských práv

Lidské právo

a. Paní X, která před mnoha lety ztratila dceru a manžela při automobilové nehodě, se nemůže provdat za jiného muže, dokud jí k tomu její švagr nevydá výslovné povolení.

10

b. Vězeňští strážci používali psy k zastrašení zadržených osob. Vyhrožovali, že psovi přikáží zaútočit a v jednom případě přiměli psa, aby jednu ze zadržených osob pokousal.

2

c. V místní továrně musí zaměstnanci pracovat minimálně 10 hodin denně bez přestávky.

21

d. Od okamžiku uvěznění tří mužů měli tito muži problém s přístupem ke svým právním zástupcům. I když tito zástupci při různých příležitostech přijeli, nebylo jim umožněno se se svými klienty setkat; mužům nebylo umožněno zúčastnit se kolektivní diskuse se svými právními zástupci – dva z nich tedy neměli žádný přístup ke svým právním zástupcům.

5

e. Žena, vykonávající úplně stejnou práci, stejně stará a stejně zkušená, dostala nižší mzdu než její mužský kolega.

7

f. X unesl a zadržoval Y po dobu tří dnů, postřelil jej na hlavě, což mělo za následek jeho úmrtí za tři dny.

1

g. Když paní X, narkomanka, opouštěla setkání Anonymních narkomanů, byla pořízena její fotografie. Později byla tato fotografie zveřejněna.

9

h. Žena, týraná svým manželem, dosáhla rozvodu pouze za předpokladu, že mu musela přenechat svůj dům, svoje auto a veškerý další majetek. Nezůstalo jí vůbec nic.

11

i. X, trpící život ohrožujícím zápalem plic, nebyla v místní nemocnici poskytnuta lékařská péče, protože vstoupila do země ilegálně.

18

j. Sedmdesáti procentům obyvatelstva oblasti X bylo nařízeno se povinně vystěhovat ze svých domovů a nebylo jim umožněno vrátit se zpět. Nesměli ani opustit sběrný tábor, aby si mohli na okolních polích vypěstovat potravu a bylo jim zakázáno využívat většinu silnic.

12

k. Domorodí Afričané byli zakoupeni v Africe za láhev skotské a prodání v Severní Americe za 1200 až 1500 amerických dolarů.

3

l. V zemi X byly všechny prostředky k přežití místního obyvatelstva záměrně zničeny: obilí, dodávky vody, hospodářská zvířata.

17

m. V zemi X mohou být lidé uvězněni bez obvinění.

4

n. Šestadvacetiletý reportér deníku byl zastřelen jako odvetné opatření za své zpravodajství v průběhu právě ukončené volební kampaně.

15

o. Pan X dostal předvolání k odvodu do armády. Vojenskému důstojníkovi napsal dopis, ve kterém pečlivě vylíčil své morální námitky proti vojenské službě a odmítl nastoupit na vojenskou službu. Byl obviněn z neuposlechnutí rozkazu a bylo mu zakázáno opustit zemi.

14

p. V zemi X mají všichni ti, kteří chtějí vyznávat náboženství Falun Gong, zakázáno shromažďování.

16

q. Etnická většina nařídila, že všechny osoby náležející do minoritních skupin, například Židé a Romové, musí povinně žít v určených částech města.

25

r. Děti žijící na vesnici nemohou navštěvovat základní školu, protože v přiměřené vzdálenosti žádná základní škola neexistuje.

19

s. Protože to náboženské orgány v zemi neschválily, nemohla X kandidovat v parlamentních volbách.

23

t. Paní X nemůže získat práci jako lékařka v místní nemocnici, protože je černoška.

20

u. V některých zemích nemají sociálně slabé osoby přístup k potravinám nebo bydlení a zdravotní péči.

26

v. Pan X, jehož dům vyhořel, neměl nárok na žádné odškodnění.

6

w. Sedmačtyřicetiletá paní X, která vždy pracovala doma jako hospodyně a matka pěti dětí, přišla o veškeré příspěvky plynoucí ze sociálního pojištění poté, co se se svým manželem rozvedla.

22

x. Pan X, otec dvou dětí, byl uvězněn a mučen v zemi X za to, že napsal básně kritizující režim moci. Jeho žádost o politický azyl v zemi A byla zamítnuta. Tvrdil, že po návratu domů, který nyní musí podstoupit, bude mučen.

13

y. Z takzvaných praktických důvodů není umožněno zdravotně handicapovaným osobám, například vozíčkářům, navštěvovat kulturní události v místním divadle.

24

z. Pro získání občanství v zemi X je nutné splnit podmínku pobytu v trvání 15 let plus podmínka splnění zkoušky fyzického a duševního zdraví a uhradit nepřiměřeně vysoký administrativní poplatek. Následkem toho jsou tisíce Romů ve své vlastní zemi cizinci bez státní příslušnosti, přestože na zemi mají dlouholeté vazby.

8

 

 

Při diskuzi je možné pokládat otázky:

  • Jak jste dospěli k vašemu názoru?
  • Když jste uslyšeli odpovědi druhé dvojice, chtěli jste změnit vaše vlastní odpovědi? Pokud ano, co vás přesvědčilo? Proč?

 

Účelem diskuse je prozkoumat některé z příkladů a reakce na ně, nikoliv předpokládat existenci pouze jedné jediné správné odpovědi.

 

Rozšíření aktivity

Pokud má vyučující ke konci vyučovací hodiny čas, může se zeptat žáků, které z příkladů je nejvíce zaujaly. Je také možné se ptát:

  • Jak byste se cítili, kdyby se toto stalo vám?
  • Jak byste reagovali?
  • V co byste doufali, že by mohli jiní lidé dělat?

Tyto otázky mohou pomoci navést žáky k závěru, že ostatní lidé mají povinnost jednat v obraně lidských práv.

Hodnocení

Hodnotíme přiřazení lidských práv k situacím, schopnost vysvětlit a obhájit svá rozhonutí.


Klíčová slova

lidská práva, svobodaPřiložené soubory:
COV_Prava2_seznam_lidskych_prav.doc  
COV_Prava2_Případy_porušení_lidských_práv.doc  Autor: Iva Tajšlová, COV, podle příručky Rady Evropy "Život v demokracii - Svazek III"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.