Práva, svobody a odpovědnost – 3/4 – Práva a odpovědnosti (Mohou práva existovat bez odpovědnosti?)

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Lidská práva nebudou nikdy dostatečně respektována, nepřevezme-li každý jednotlivec nebo orgán zodpovědnost za jejich uskutečňování. Každý jedinec má morální odpovědnost za spoluvytváření kultury, ve které se v našem každodenním životě lidská práva uplatňují.

Pomůcky

Tabulka „práva a povinnosti“ (viz příloha)

Seznam lidských práv (viz příloha)

Čistý papír

Vlastní formulace cílů

Žáci na příkladech konkrétních práv uvedou odpovědnosti, které se s jejich dodržováním váží, na konkrétních příkladech vysvětlí, jak by bylo právo ohroženo, kdybychom princip odpovědnosti nectili.

Časový rozsah
1x 45 min*
Popis uč. jednotky

*(část tematického bloku navrženého na 4 hodiny)

 

Práva, svobody a odpovědnost– 3/4 – Práva a odpovědnosti (Mohou práva existovat bez odpovědnosti?)

 

Žáci vytvoří dvojice, každá dvojice na připravený papír napíše tři dle svého soudu důležitá práva, která by měla platit ve škole, a tři důležitá práva, která by měla platit doma. Např. nepřetěžování domácími úkoly jako právo ve školním prostředí a právo na kapesné jako právo domácí.

 

Po dokončení této aktivity rozdá vyučující žákům přiloženou tabulku a seznam lidských práv (také je přiložený) a požádá je, aby se pokusili najít, která práva ze seznamu lidských práv nejlépe odpovídají šesti právům napsaným na jejich papíru. Když si odpovídající práva vyberou, napíšou jejich variantu ze seznamu do prvního sloupce tabulky. Vyučující případně může žáky vyzvat k doplňujícím otázkám, mají-li je.

 

Po vyplnění sloupce vyučující žákům vysvětlí, že každé právo s sebou nese odpovědnost – např.: „Svoboda slova je omezena právem ostatních lidí na důstojnost a dobrou pověst – mou odpovědností je nikoho neurážet a neříkat o něm nepravdu“. Všichni lidé mají svá práva - osobní práva mohu uplatňovat tak, aby neporušovala práva ostatních lidí.

 

Dvojice si mezi sebou vymění své seznamy, nový pár žáků do tabulky doplní příklady odpovědností, které přísluší k právům zapsaným předchozí dvojicí.

Např.: povinnost žáků respektovat soukromí spolužáka v případě, že nalezli jeho deník; povinnost školy neprohledávat osobní předměty jednotlivce, není-li to absolutně nezbytné (např. nečíst deník během prohledávání třídy kvůli ztracené peněžence)

 

Lidské právo (ve škole, doma)

Odpovědnost jednotlivce

Odpovědnost školy, úřadu apod.

Právo na soukromí

Nedívat se do deníku někoho jiného

Nečíst deník žáka při prohledávání osobních věcí v případě krádeže

 

Vyučující může požádat dvojice, aby sdělily zbytku třídy jedno právo a odpovídající povinnost.

 

Aktivitu uzavřeme shrnutím vypsaných odpovědností s komentářem žáků k nim, zaměříme se i na srovnání odpovědností jednotlivce a celku.

 

Možné rozšíření 1:

Činnost lze využít jako úvod k navazující projektové práci. Necháme žáky vybrat, která práva jsou v jejich třídě aktuální, vzhledem k platnosti problematická, nebo zajímavá pro podrobnější práci v následujících několika týdnech, s cílem zajistit jejich důslednější dodržování v rámci třídy, školy... Žáci pak vypracují plán, ve kterém se shodnou na celkovém cíli a průběžných krocích, jež musí pro dosažení cíle učinit. Také si určí, do kdy musí být které kroky hotové, a kdo za ně nese zodpovědnost.

 

Plán

Celkový cíl:

 

Co je potřeba udělat?

Kdo to udělá?

Kdy by to mělo být hotové?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu několika nadcházejících vyučovacích hodin je nutné podle tohoto plánu postupovat a v závěru aktivity plnění plánu a význam činností vyhodnotit.

 

Možné rozšíření 2:

Zbude-li vyučujícímu čas nebo chce-li hodinu rozšířit, je možné rozpracovat myšlenku kladných a záporných práv a závazků. „Záporná práva“ něco zakazují nebo zabraňují něčemu nepříjemnému (např. zákaz mučení), určují, že jedinci a instituce činnost dělat nebudou. „Kladná práva“ jsou práva, jež na jedinci žádají nějakou činnost nebo určují, že má být něco uděláno (např.: právo na jídlo).

 

Vyučující vysvětlí přítomnost záporného i kladného kontextu u většiny práv. Např.: zákaz mučení znamená, že úřady nesmí nevhodně zacházet s lidmi, kteří byli zatčeni, ale zároveň musí úřady vydáním zákonné normy toto chování zakázat (zároveň tedy pro dodržení práva něco udělat nesmí a něco udělat musí).

 

Žáci se vrátí zpět ke svým seznamům lidských práv a vyberou si z nich tři, ke kterým zkusí vymyslet příklady kladných i záporných kroků směřujících k jejich dodržení.

 

Lidské právo (ve škole, doma)

Povinnost jednotlivce

Povinnost školy, úřadu apod.

Právo na soukromí

(+) Uklízet si své věci do batohu, když odcházím

(+) Zajistit, aby cizí lidé nemohli sledovat žáky bez jejich vědomí

 

(-) Nedívat se do deníku někoho jiného

(-) neprohledávat osobní předměty žáků není-li to bezpodmínečně nutné (škola)

(-) zajistit legislativu k ochraně soukromí jednotlivců (stát)

 

Doplněné tabulky prodiskutujeme a shrneme s celou třídou.

Hodnocení

Vyučující zhodnotí zapojení žáků do vyplňování tabulek, vymýšlení odpovědností, snahu diskutovat, spolupráci ve dvojicích.


Klíčová slova

lidská práva, odpovědnost, právoPřiložené soubory:
COV_Prava3_Prava_a_povinnosti.doc  
COV_Prava3_Seznam_lidskych_prav.doc  Autor: Iva Tajšlová, COV, podle příručky Rady Evropy "Život v demokracii - Svazek III"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.