Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kurz Výchovy k občanství pro učitele odstartoval

První ze série seminářů se uskutečnil v posledním únorovém víkendu na hotelu Olšanka v Praze. Přes dvacet učitelů z pěti krajů převážně na západě ČR se seznámilo s komplexním pojetím občanství, které konfrontovali s pojetím občanství ve všech rámcových vzdělávacích programech. Prakticky si vyzkoušeli několik modelových lekcí postavených podle materiálů Rady Evropy a jiných a seznámili se s řadou nových materiálů použitelných pro výuku občanských témat.

"Při výuce musíme stále vážit mezi dovednostmi a znalostmi. Jistěže by bylo lepší zařadit více praktických cvičení, např. simulace rozhodovacích mechanismů v parlamentu nebo ve strukturách Evropské unie, aby si studenti prakticy prožili, o čem se učí. Ale pro přijetí na vysoké školy jsou stále potřeba především znalosti, tak na "hraní" není čas," zaznělo na kurzu od jednoho z učitelů.

Účastníci setkání ocenili především možnost setkat se s kolegy z jiných stupňů vzdělávání a nahlédnutí do RVP, se kterými běžně nepracují. Učitelé ze ZŠ se tak dozvěděli, na co mají žáky pro potřeby středních škola a gymnázií připravovat. Středoškolští učitelé naopak zjistili, s jakými tématy se žáci na ZŠ setkali a co od nich mohou proto očekávat.

Další setkání skupiny učitelů z pěti krajů (Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého, Jihočeského a Středočeského) proběhnou v posledním březnovém a posledním dubnovém víkendu. V jiných termínech se setkají další dvě skupiny učitelů z ostatních krajů ČR. Kurz Výchovu k občanství realizuje COV v rámci projektu Výchova k občanství podpořeného ESF a MŠMT.

OPVK_web.JPG