Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nové publikace

 

Originální produkce COV: 

Publikaci Výchova k občanství: Doplňující koncepce k současnému kurikulu si můžete stáhnout zde.

Analytickou sondu Občanské vzdělávání v kontextu českého školství si můžete stáhnout zde.

Metodickou příručku Politika do školy patří si můžete stáhnout zde.

 

Přeložené materiály Rady Evropy:

Chartu Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a lidským právům si můžete stáhnout zde.

Slovník pojmů k výchově k demokratickému občanství si můžete stáhnout zde.

Metodické podklady pro učitele k výchově k demokratickému občanství a k výchově k lidským právům Vzděláváním k demokracii si můžete stáhnout zde.

Příručka Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům: rámec pro rozvoj kompetencí přehledně shrnuje oblasti seberozvoje učitele v oblasti vzdělávání k demokracii a lidským právům a můžete si ji stáhnout zde.

Podrobnější informace a objednávkový formulář naleznete na stránkách COV v sekci Publikace