Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018 - ROZHODOVÁNÍ

 

Prezidentské volby 2018 jsou za rohem - jak na ně ve výuce? Nabízíme Vám přehled podkladů a nástrojů, které pomohou v orientaci mezi kandidáty, včetně tipů na aktivity posilující kritické myšlení a informací o alternativním systému rozhodování.

 

 

Volební kalkulačky

 

Oblíbeným nástrojem, který může v rozhodování o nejlepším kandidátovi pomoci, jsou volební kalkulačky. Vyzkoušejte je s žáky a společně kriticky přemýšlejte nad tím, k čemu jsou užitečné - i nad tím, která důležitá kritéria nezohledňují.

 

Volebníkalkulačka.cz pro prezidentské volby 2018 srovnává Vaše názory s postoji jednotlivých prezidentských kandidátů. S jednotlivými výroky můžete souhlasit, nesouhlasit, či odpovědět nevím/je mi to jedno. Lze si vybrat z kratší kalkulačky s 35 otázkami nebo dloooouhé, rozšířené, volební kalkulačky s 90 otázkami. V závěru je možné vybrat témata, která jsou pro Vás obzvlášť důležitá. Vyhodnocení umožňuje i podrobnější srovnání v jednotlivých otázkách (některé z nich kandidáti rozvedli svými komentáři). Pokud Vás zajímá podrobný přehled toho, jak kandidáti odpověděli na jednotlivé otázky z volebníkalkulačky.cz, podívejte se sem.

 

Kalkulačka aktuálně.cz na základě Vašich odpovědí vyhodnotí míru shody se všemi kandidáty (podle shodných odpovědí a vah u stejných odpovědí) -  u všech i pouze důležitých otázek zvlášť; možné je také zobrazit shodu bez zohlednění odpovědí “nevím”. U každé otázky vypisuje kandidáty, se kterými se shodujete a s kterými naopak ne. Odpovědi je možné dodatečně upravit a výsledek přepočítat. Vzhledem k tomu, že kandidát Miloš Zeman nezodpověděl otázky, kalkulačka umožňuje odpovědi vyhodnotit bez jeho názorů, či na základě odpovědí, které autoři dovodili z jeho dřívějších mediálních vystoupení.

 

Volební rádce aplikace Prezident 21 umožňuje vyjádřit názor na prezidentskými kandidáty formulované odpovědi na vybrané společenské otázky (souhlasím, nesouhlasím, nevím). Pokud Vás téma nezajímá, je možné jej přeskočit. Po vyplnění volební rádce shrnuje shodu s jednotlivými kandidáty, včetně jejich podrobných odpovědí (u nichž se zobrazuje také to, jak jste odpověděl/a Vy).

 

Tipy do hodin:

  • Navrhněte žákům, aby si vyplnili jednotlivé volební kalkulačky. Vyzvěte je, aby zhodnotili výslednou míru shody s jednotlivými kandidáty se svými původními očekáváními: Jsou kandidáti s nejvyšší mírou shody ti, ke kterým žáci pociťují sympatie? S kým naopak mají nejnižší míru shody? Ovlivnil by tento výsledek jejich hlasování? Proč ano a proč ne? Společně se zamyslete nad tím, k čemu je toto srovnání užitečné pro nadcházející volby a v čem spočívají jeho omezení.

  • Navrhněte žákům, aby si vyplnili jednotlivé kalkulačky. Pokuste se o kritické čtení názvů a popisů jednotlivých témat. Může jejich formulace mít vliv na odpovědi respondentů a pokud ano, jak? Vyzvěte je, aby si vybrali otázku/téma, která je zajímá, dohledali si o ní více informací a zhodnotili, do jaké míry je popis kvalitní, zda příliš nezjednodušuje a čím je případně problematický. Navrhněte jim, ať formulují popis vlastní.

  • Jaká témata se v kalkulačkách objevují? Srovnejte výběr otázek - které žákům přijdou nejvhodnější a proč; chybí některá? Diskutujte o odpovědnosti související s výběrem témat - proč je skladba otázek v kalkulačkách taková, jaká je? Jaké to má dopady? Kompenzuje možnost výběru “extra důležitých” otázek dostatečně nemožnost vybrat si témata? Podle jakých kritérií by otázky do kalkulačky vybírali oni a proč?

  • Vyzvěte žáky, ať si vyzkouší vyplnit jednu ze standardních předvolebních kalkulaček a “volebního rádce” aplikace Prezident 21. V čem se liší? Vyzvěte je, ať se pokusí o jejich srovnání. Vytvořte T-graf plusů a mínusů obou přístupů (např. ve skupinách). Poté společně zkoumejte, v čem se liší jejich nastavení. Jaký to má vliv na výsledky? Zkuste společně otevřít debatu o aspektech, které o jednotlivých kalkulačkách/výpočtech shod nevíme a v čem je to problematické (např. v případě volebnikalkulack[y].cz není zřejmé, jakou váhu/roli má na výsledky výběr pro voliče důležitých témat). Nechte žáky ve skupinách přemýšlet o tom, jak by model volební kalkulačky nastavili oni a proč. Pokud je to ve Vašich společných silách, zvažte vytvoření vlastní (např. v rámci projektového dne/kroužku).

 

Co přináší hra President 21?

 

Projekt Demokracie 21 je hlasovací systém, který vede k trochu jiným výsledkům - takovým, které jsou pro více lidí přijatelnější a umírňují polarizaci ve společnosti. Proč? Umožňuje hlasujícím poskytnout o svých preferencích více informací, a to díky tzv. “efektu více hlasů”. Systém využívá algoritmus, ve kterém má hlasující dvakrát větší počet hlasů, než je počet vítězných možností, přičemž je možné využít i možnosti negativního hlasu.

 

V souvislosti s prezidentskými volbami je příkladem takového systému hra Prezident 21: “Internetová hra, která v reálném čase ukazuje, jak by přímá prezidentská volba v roce 2018 dopadla, kdyby občané získali možnost snadno navrhovat kandidáty a měli k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas”. Pokud Vás zajímá, v jakých dalších kontextech se tento systém využívá - jde například o participativní rozpočtování nebo rozhodování ve školách - navštivte web projektu.

 

Webová stránka projektu nabízí přehled průběžných výsledků hry, které se k 29. prosinci 2017 zúčastnilo přes 105 ticích hlasujících (nejvíce prozatím hlasovalo lidí z Prahy. Po přihlášení mohou hlasující hlouběji nahlédnout do dat posbíraných během hry. Mohou zobrazit nejen počty pozitivních, ale také negativních hlasů (nejvíce rozporu budí mezi hlasujícími Miloš Zeman s 45 596 negativními hlasy a Mirek Topolánek s 5 437 negativními hlasy). Po vyplnění vlastních údajů se pak mohou dozvědět, jak hlasují lidé z různě velkých měst a obcí, lidé podle dosaženého vzdělání, muži oproti ženám, věkové a příjmové skupiny - a také, kteří kandidáti získali během posledního týdne nejvíce hlasů.Informace o kandidátech

 

Aplikace Prezident 21 nabízí také přehledy informací o jednotlivých kandidátech (jejich odpověď na otázku, proč kandidují, video medailonek, biografie, vzdělání, vize pro prezidentský úřad a odkazy na Facebookové profiky a oficiální webové stránky). Přehledu rozlišuje, zda autorem odpovědí/shrnutí je sám kandidát, či aplikace Prezident 21. Je možné si pročíst komentáře uživatelů a zobrazit jejich wordcloudovou analýzu.

 

Profily kandidátů nabízí také informační portál aktuálně.cz. Shrnuje základní informace o všech kandidátech, včetně údajů o politické kariéře, podporovatelích a názorech. Následuje dotazník s následujícími otázkami: Jmenoval byste vládu s komunisty? Využíval byste práva veta? Uděloval byste milosti? Kam byste jel na první zahraniční cestu? Jaký by byl váš první cíl v prezidentském úřadě? Koho byste rád viděl na Hradě, kdybyste ve volbách neuspěl?

 

Také idnes.cz představuje kandidáty. V sekci “otázka pro prezidenta” mají kandidáti možnost každý měsíc odpovědět na jednu otázku redakce (těch bylo od května do listopadu 2017 zatím 7). Čtenáři portálu mají možnost vyjádřit, zda s odpovědí kandidátů souhlasí, či ne. K dispozici je také celkový žebříček reakcí čtenářů.

 

Předvolební debaty

 

V prosinci odstartovala na veřejnoprávní ČT série předvolebních debat. V Událostech, komentářích běží série tří debat, pokaždé mezi třemi kandidáty. Rozhovory s kandidáty odvysílá do 7. prosince pořad Interview, volbám se bude věnovat také pořad Politické spektrum. V době od 11. do 21. prosince byl v Událostech každý den věnován jednomu z kandidátů na prezidenta republiky (rubrika "Den s kandidátem na prezidenta", doplněná o živě vysílaný rozhovor). Ve čtvrtek 11. ledna, den před začátkem prvního kola, bude odvysílána debata, do které budou pozváni všichni kandidáti. Dosavadní prezident Miloš Zeman už dříve oznámil, že se žádné debaty kandidátů nezúčastní.

 

Z předvolebních klání stojí za pozornost také debata, kterou v Centru současného umění DOX pořádala iniciativa Prezident 21.

 

Tip do hodin:

  • Rozdělte žáky do skupin. Požádejte je ať si vzpomenou na politickou debatu, kterou někdy dříve sledovali a následně se ve skupinách shodli na seznamu vlastností (kritérií), které by u jednotlivých kandidátů (v předvolební debatě) rádi viděli (využít můžete například materiály COV k argumentačním faulům či volebním neřestem). Požádejte je, ať je spolu s odůvodněním představí ostatním. Za domácí úkol nechte žáky sledovat jednu z předvolebních debat. Každý ze skupiny si vylosuje 2 kandidáty, jejichž počínání v debatě bude sledovat a následně jim vystaví vysvědčení - chování kandidátů zhodnotí podle předem dohodnutých kritérií známkou jako ve škole a a přidá slovní odůvodnění. Následující hodinu nechte žáky svá zjištění sdílet v původních skupinách. Nakonec je požádejte, aby vybrali tři pro ně nejdůležitější kritéria a odůvodnili, proč.
Napadají Vás další způsoby, jak tyto nástroje využít ve výchově k občanství? Víte o dalších zdrojích inspirace, která by mohla být užitečná pro další pedagogy? Dejte nám vědět na e-mail info@obcanskevzdelavani.cz, co Vám v hodinách fungovalo a jaké aktivity zvažujete zařadit do výuky. Děkujeme.

 

Zpět na rozcestník k volbám