Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rozvoj demokratické kultury ve školách


Centrum občanského vzdělávání (COV) spustilo v roce 2018 dlouhodobý vzdělávací program Rozvoj demokratické kultury ve školách (RDK). Jeho záměrem je přispívat k tomu, aby děti ve školách zažívaly situace, které rozvíjí jejich kompetence potřebné pro život v demokratické společnosti. Je pro nás zásadní, aby každý ve škole mohl spoluvytvářet demokratické klima a mít z něj užitek.


Jak program vypadá?

Program vychází z našich mnohaletých zkušeností a přímo navazuje na pokusné ověřování občanského vzdělávání na školách, které jsme spolu s CEDU a NUV realizovali.

V první fázi programu jsou v rámci akreditovaného kurzu připravováni tzv. průvodci demokratickou kulturou ve školách (DK). Jde o pestrou směs vzdělavatelů různého zaměření, věku, zkušeností a profesí. Prvním praktickým úkolem, jejž ve vztahu ke školám mají, je najít a navázat kontakt s vedením školy a dohodnout podobu spolupráce. Na škole pak v různé intenzitě dlouhodobě působí a ve spolupráci s vedením školy a zástupcem/ci pedagogického sboru společně reagují na konkrétní potřeby školy v oblasti rozvoje DK.

Průvodci, kteří procházejí naším kurzem, jsou součástí vzájemně se podporující sítě, o kterou COV pečuje, zajišťuje jí expertní podporu, konzultace, rozvoj na skupinové i individuální úrovni. Školy, které se do programu RDK skrz zapojení průvodce zapojí, se mohou stát součástí této sítě. Ta v budoucnu umožní další výměnu zkušeností, sdílení a rozvoj.

 

V čem je program jedinečný?

V tom, že škola nemusí práci průvodce ani případné další aktivity platit jen ze svého. Pro tyto účely může využít speciálně připravené výzvy Magistrátu, na jejichž vývoji se COV podílelo, a které jsou integrální součástí našeho programu.

Skrz výzvu č. 51 z OP PPR můžete financovat konkrétní aktivity i lidi - interní i externí. Na tomto odkazu naleznete výčet toho, v čem je tato výzva a příležitost nadstandardní. Kdo v ní nestihl zažádat, může využít podobnou výzvu č. 58.

Pokud vás téma zaujme, obraťte se na nás (kontakt níže) a dejte nám vědět, jaké máte plány a zda stojíte o pomoc, podporu či zasíťování. Uvítáme vaši zpětnou vazbu - pomůže nám při přípravě budoucích vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj DK ve školách. Děkujeme a držíme palce!

 

Pro bližší informace se obracejte na:

horak@obcanskevzdelavani.cz nebo navštivte náš web www.kulturaskoly.cz

 

 

Kurz první generace tzv. průvodců demokratickou kulturou byl realizován v rámci projektu "Průvodce demokratickou kulturou pro školy" reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000664 podpořeného z výzvy 41 OP PPR. Pro účely realizace kurzu byl účastníkům připraven rámcový sylabus a pracovní překlad 3. svazku Referenčního rámce kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy.

 

V návazném projektu “Průvodci demokratickou kulturou ve školách II” reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001423 podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR realizujeme další dva akreditované kurzy. První je určen 2. generaci externích průvodců (viz sylabus kurzu určený jeho účastníkům), druhý 1. generaci interních průvodců (viz sylabus kurzu). Hlavním cílem obou kurzů je budovat odbornou kapacitu lidí, kteří mohou školám pomoct v rozvoji jejich demokratické kultury. Pro představu, jaké kompetence/předpoklady průvodci potřebují, jsme pro účely kurzů vytvořili tzv. kompetenční mapu průvodce. Pro rámcovou představu poznatků nabytých při realizaci kurzů je možné si stáhnout stručnou evaluační zprávu určenou účastníkům kurzů.

 

V projektu "Rozvoj kultury školy", který byl podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR skrz projekt "Rozvoj demokratické kultury ve školách v Praze" reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002082, jsme se věnovali podpoře demokratické kultury přímo ve školách. Pro účely projektu byly vytvořeny 3 metodiky, na jejichž základě probíhaly ve školách projektové dny. Šlo o metodiku zaměřenou na participativní vedení projektů a řízení změn, na právní gramotnost v demokratické kultuře školy a na efektivní komunikaci a participativní řešení konfliktů. Jakou určitý pracovní materiál pro zainteresované aktéry jsme vydali i shrnující metodiku našeho přístupu pro rozvoj DK. Dále jsme vytvořili publikaci Ústava do kapsy, ke které jsme vydali podpůrný metodický materiál - tematické lekce pro učitele.