Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VOLBY 2017 - INSPIRACE


Volby 2017 jsou za rohem - jak na ně ve výuce? Připravili jsme pro Vás přehled, který nabízí další inspiraci a tipy k hlubšímu zkoumání souvislostí a aktivnějšímu zapojení. Přispějte se studenty k férovější kampani nebo uspořádejte volby vlastní!

 

 

Přispějte k férovější kampani

 

Věděli jste, že od tohoto roku pro financování volebních kampaní a politických stran platí nová pravidla?

Měla by zabránit tajným sponzorům, netransparentním rozpočtům na kampaně a obecně znesnadnit přešlapy, které si pamatujeme z minulých let (pokud Vás zajímá, jak vypadala dlouhá cesta k férovějším kampaním, čtěte zde). Strany se tak například nově musí vejít do předem stanoveného rozpočtu či k financování používat transparentní účty. U každé kampaně či reklamy bychom nově měli být schopni dohledat, kdo za ní stojí a z čích peněz se skutečně platí.

Nad dodržováním pravidel ohledně výdajů za kampaně dohlíží na základě Zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích letos zřízený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Zároveň ale existují také iniciativy, které umožňují průběžnou kontrolu ze strany veřejnosti.

 

Fér volby (Rekonstrukce státu)

Fér volby jsou iniciativou Rekonstrukce státu, která informuje o nových pravidlech a zapojuje veřejnost do shromažďování příkladů ze současné volební kampaně. Tato aktivita by měla přispět k vyjasňování nových pravidel u politických stran i veřejnosti. A v neposlední řadě také odlehčit práci novému úřadu, který má jen pár zaměstnanců a sám vše neuhlídá.

Pokud si všimnete politické reklamy/volební kampaně, která například neobsahuje informaci o tom, kdo ji objednal a vytvořil - nebo je naopak dobrým příkladem napňování nového zákona - podíváte se do přehledu kampaní, zda již v databázi není (filtry umožňují snadné vyhledávání). Pokud ne, vložíte ji do aplikace a právníci iniciativy zhodnotí, zda je možné, že došlo k pochybení a případně předají podnět úřadu. Pokud jde o kladný případ, přispějete k vytvoření databáze příkladů dobré praxe pro další volby.


Tip do hodin:

  • Rozdělte žáky do skupin a představte jim některé přešlapy v předvolebních kampaní z předchozích let. Společně se zamyslete nad tím, proč jsou některé dosavadní praktiky politických stran/kandidátů problematické a neférové (ať už vůči veřejnosti či ostatním kandidátům). Prozkoumejte nová pravidla, např. o neoznačené volební kampani a vyhlašte týden honu na neférovou politickou reklamu. Ve třídě jí shromážděte co nejvíce (fotky, popisy) a pokuste se vyhodnotit, zda došlo k pochybení. Zjistěte, zda už jsou Vaše příklady nahrané v přehledu kampaní a pokud ne, přidejte je. Co se bude dít dál?

 

Transparentní volby (Transparency International)

Výdaje a celkovou transparentnost polických kampaní sleduje a vyhodnocuje také Transparency International (TI). TI vydává také Příručku informovaného voliče, která představuje základní pravidla transparentního financování, tak jak je definuje zákon, a ještě před volbami představuje, jak si jednotlivé strany v tomto směru vedou.

 

Portál politickefinance.cz

Informace o hospodaření politických stran a jejich dárcích přehledně zpracovává portál politickefinance.cz. Stranám vystavuje stranám vysvědčení jako ve škole v těchto kategoriích: riziko střetu zájmů, zahraniční vliv, finanční stabilita, anonymní dárci a transparentnost, a obsahuje podrobnější, dokreslující informace. V databázi darů je pak možné podrobněji nahlédnout do zákulisí financování - jednak je možné podle různých parametrů vyhledat dar pro určitou stranu a jednak prozkoumat skladbu přijmů a výdajů politických stran, dluhy, výroční zprávy a zejména dary stranám (přičemž je možné dohledat naopak také všechny příjemce darů jednoho dárce, osoby na něj napojené, apod.).

 

Pusťte si tematický film

 

Prachy v prachu (Promítej i Ty)

Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper / Estonsko, 2013 / 98 min.

Anotace: Politické strany financují své kampaně z nepřiznaných peněz, politici slibují nesplnitelné, roste korupce a klientelismus. To je reálná situace na estonské politické scéně, která nápadně připomíná situaci v řadě dalších zemí, včetně Česka. Tamní divadlo NO99 se rozhodlo čelit celospolečenskému znechucení z panujících praktik v politice provokativním způsobem – ohlásilo vytvoření nové politické strany. Připravuje spoty, billboardovou kampaň a chystá ustavující sjezd pro 7000 lidí. A establishment i média začínají být nervózní. Je to celé jen mystifikace, nebo tu skutečně vzniká nová strana? Autorský dokument odhaluje slabiny dnešní demokracie a poukazuje na sílu občanské společnosti.Uspořádejte volby na své škole

 

Volby “nanečisto” mohou být skvělou vzdělávací příležitostí. Ať už s podporou Jednoho světa na školách, či svépomocí, uspořádejte na své škole studentské volby. Volbení urny vytáhněte ze školního skladu nebo si je půjčte na obecním úřadě. Inspirujte se u JSNŠ, jak na to (vytvořte volební komisi a připravte volební místnost) a doplňte samotný akt volby o vzdělávací lekce na téma voleb či další aktivity.Prozkoumejte demografické souvislosti voleb

 

Půlka voličů ještě není rozhodnutá, koho volit - mezi kým se rozhodují a jak volili naposledy? Které strany k sobě mají v očích voličů blízko a jak s volbou lidí souvisí životní styl? Která média potenciální voliči jednotlivých stran sledují a jaký typ práce vykonávají? Jak se staví k ožehavým společenským otázkám a která volební témata jsou pro ně důležitá?

To se dozvíte v mapě voličů startupu Behavio. Výzkum byl realizován s podporou a odbornými konzultacemi Katedry sociologie FF UK.

Pokud by Vás zajímalo povídání, ve kterém metodologii výzkumu a hlavní zjištění komentuje jeden za zakladatelů Behavia Vojta Prokeš, podívejte se na video ze Skautského institutu.

 

Koho volí vaši sousedi?

 

Mapa, kterou připravil iRozhlas.cz Vám rozkryje, jaké strany lidé volili ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 2014 - a to ve všech patnácti tisících volebních okrscích. V mapě lze hledat podle výsledků voleb i podle výsledku jednotlivých stran. Kliknutím na jednotlivá místa na mapě zobrazíte podrobné výsledky voleb - zvolené a nezvolené kandidáty, počty jejich hlasů i pořadí na kandidátce.

 

Tipy do hodin

  • Vyzvěte žáky, aby nalezli místo svého bydliště. Jak volili jejich sousedi - a jsou pro ně výsledky překvapivé? Umějí si vysvětlit (ne)úspěch jednotlivých politických uskupení v různých částech města? Najdou mezi kandidáty jim známá jména? A co prozradí místa na kandidátce u zvolených zástupců - komu ke zvolení pomohly preferenční hlasy? Jaký je význam “kroužkování” a vědí, jak funguje systém preferenčních hlasů? Jaké má toto pravidlo přínosy a v čem může být problematické?

  • Odzoomujte a podívejte se, jak lidé volili napříč republikou. Které strany či politická uskupení jsou populární ve kterých oblastech - a proč myslíte, že tomu tak může být? Najdete oblasti, kde se sousedé v jednotlivých okrscích naopak vůbec neshodnou? A podaří se Vám najít obec, ve které vítěznému kandidátovi/kandidátce stačil k vítězství nejmenší počet hlasů?

  • Jak je to s volební účastí? Prozkoumejte výsledky voleb do Poslanecké sněmovny z roku 2013 a zjistěte, v jakých krajích/okresech byla účast ve volbách nadprůměrná a ve kterých naopak relativně nízká. Kteří kandidáti získali nejvíce preferenčních hlasů?

  • Hrajte si s mapou dál - rozdělte žáky do skupin a požádejte je, ať na základě svých zkoumání připraví zajímavé úkoly pro své spolužáky.Napadají Vás další způsoby, jak tyto nástroje využít? Víte o dalších zdrojích inspirace, která by mohla být užitečná pro další pedagogy? Dejte nám vědět na e-mail: info@obcanskevzdelavani.cz, co Vám v hodinách fungovalo a jaké aktivity zvažujete zařadit do výuky!


Zpět na rozcestník k volbám