Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VOLBY 2017 - ROZHODOVÁNÍ


Volby 2017 jsou za rohem - jak na ně ve výuce? Nabízíme Vám přehled podkladů a nástrojů, které pomohou v orientaci mezi kandidáty, včetně tipů na aktivity posilující kritické myšlení a informací o alternativním systému rozhodování.

 

Volební kalkulačky

 

Oblíbeným nástrojem, který může v rozhodování pomoci jsou volební kalkulačky, či jejich variace - například inventura hlasování, která porovnává preferencí voličů s reálným hlasováním již zvolených poslanců v posledním volebním období. Vyzkoušejte je s žáky a společně kriticky přemýšlejte nad tím, k čemu jsou užitečné - i nad tím, která důležitá kritéria nezohledňují.

 

Volebníkalkulačka.cz pro volby 2017 srovnává Vaše názory s postoji stran, které kandidují do Poslanecké sněmovny. S jednotlivými výroky můžete souhlasit, nesouhlasit, či odpovědět nevím/je mi to jedno. V závěru je možné vybrat témata, která jsou pro Vás obzvlášť důležitá. Vyhodnocení umožňuje i podrobnější srovnání v jednotlivých otázkách. Ty jsou navíc často politickými stranami přímo okomentované. A pokud Vás zajímá, jak se strany mezi sebou na základě otázek z volebníkalkulačky.cz shodují, podívejte se sem.

 

Kalkulačka aktuálně.cz Vám na základě odpovědí na 34 otázek vyhodnotí míru shody (podle shodných odpovědí a vah u stejných odpovědí) -  u všech a důležitých otázek zvlášť. U každé otázky vypisuje strany, se kterými se shodujete a s kterými naopak ne. Odpovědi je možné dodatečně upravit a výsledek přepočítat.


 

Inventura hlasování

 

Inventura hlasování ve Sněmovně 2013-2017 srovnává Vaše názory s názory poslanců na příkladu 45 skutečných hlasování, která proběhla ve Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. S jednotlivými výroky můžete souhlasit, nesouhlasit, či odpovědět nevím/je mi to jedno. V závěru je možné vybrat témata, která jsou pro Vás obzvlášť důležitá. Výsledkem je přehled, který prozrazuje míru shody s jednotlivými poslanci/poslankyněmi. Po rozkliknutí je možné srovnat vlastní názory s reálným hlasováním každého z poslanců/poslankyň. Nabízí se i jejich hodnocení ze strany Rekonstrukce statu.

 

Inventura u každého zákona nabízí také odkaz na webovou stránku Poslanecké sněmovny věnovanou přímo k tomuto zákonu. Tam lze zjistit, jak hlasovali jednotliví poslanci a podrobně zkoumat cestu zákona legislativním procesem (kdo jej podal, jak se měnil, apod.).

 

Tipy do hodin:

  • Navrhněte žákům, aby si vyplnili inventuru hlasování. Vyzvěte je, aby zhodnotili výslednou míru shody s jednotlivými kandidáty se svými původními očekáváními: Jsou poslanci a poslankyně s nejvyšší mírou shody členy politických stran, ke kterým žáci pociťují sympatie? S kým naopak mají nejnižší míru shody? Ovlivnil by tento výsledek jejich hlasování? Proč ano a proč ne? Společně se zamyslete nad tím, k čemu je toto srovnání užitečné pro nadcházející volby a v čem spočívají jeho omezení.

  • Navrhněte žákům, aby si vyplnili inventuru hlasování. Pokuste se o kritické čtení názvů a popisů jednotlivých témat. Může jejich formulace mít vliv na odpovědi respondentů a pokud ano, jak? Vyzvěte je, aby si vybrali otázku/téma, která je zajímá, dohledali si o ní více informací a zhodnotili, do jaké míry je popis kvalitní, zda zjednodušuje a čím je to problematické. Navrhněte jim, ať formulují popis vlastní.

  • Chybí žákům v inventuře hlasování některá témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývala? Diskutujte o odpovědnosti související s výběrem témat - proč se v ní některá témata objevila a jiná ne? Jaké to má dopady? Kompenzuje možnost výběru “extra důležitých” otázek dostatečně nemožnost vybrat si témata? Jak by inventuru hlasování nastavili oni a proč?
Dlooouhá volební kalkulačka

 

Pokud Vám 35 otázek nestačí, pusťte se do vyjímečně obsáhlé kalkulačky se 100 otázkami!

 

Tipy do hodin:

  • Poté, co se žáci základně seznámili se všemi třemi nástroji, je rozdělte do tří skupin. Vyzvěte je, ať se pokusí o jejich srovnání. Každá skupina se zaměří na jeden a vytvoří k němu T-graf, do nějž zapíše jeho výhody a nevýhody. Poté společně zkoumejte, v čem se liší jejich nastavení. Jaký to má vliv na výsledky? K čemu mohou být užitečné a v čem spočívají jejich úskalí?
Předvolební debaty

 

V polovině září odstartovala série předvolebních debat na veřejnoprávní ČT24. Debaty jsou vedeny s odbornými lídry nejsilnějších stran (vybrány byly podle průzkumů volebního potenciálu); co debata, to jedno téma (také jednotlivá témata byla vybrána podle samostatného průzkumu). Seriál předvolebních debat završí ve čtvrtek 19. října dvouhodinová Superdebata předsedů stran či celostátních lídrů.

 

Představitelé stran, které se nenominovaly do večerních debat ČT24, budou mít příležitost se představit v samostatném diskuzním pořadu Politické spektrum. V pořadu Události, komentáře mají voliči každý všední den zhlédnout rozhovor s celostátním lídrem kandidátek.

 

Tip do hodin:

  • Rozdělte žáky do skupin. Požádejte je ať si vzpomenou na politickou debatu, kterou viděli a následně se ve skupinách shodli na seznamu vlastností (kritérií), které by u jednotlivých kandidátů v politické (předvolební) debatě rádi viděli (využít můžete například materiály COV k argumentačním faulům či volebním neřestem). Požádejte je, ať je spolu s odůvodněním představí ostatním. Za domácí úkol nechte žáky sledovat jednu z předvolebních debat. Každý ze skupiny si vylosuje 2 kandidáty (resp. politické strany zastoupené v debatě), jejichž počínání v debatě bude sledovat a následně jim vystaví vysvědčení - chování kandidátů zhodnotí podle předem dohodnutých kritérií známkou jako ve škole a a přidá slovní odůvodnění. Následující hodinu nechte žáky svá zjištění sdílet v původních skupinách. Nakonec je požádejte, aby vybrali tři pro ně nejdůležitější kritéria a odůvodnili, proč.
Alternativa k současnému systému rozhodování - D21

 

Projekt Demokracie21 je hlasovací systém, který vede k trochu jiným výsledkům - takovým, které jsou pro více lidí přijatelnější a umírňují polarizaci ve společnosti. Proč? Umožňuje hlasujícím poskytnout o svých preferencích více informací, a to díky tzv. “efektu více hlasů”. Systém využívá algoritmus, ve kterém má hlasující dvakrát větší počet hlasů, než je počet vítězných možností, přičemž je možné využít i možnosti negativního hlasu.

Největším příkladem současného využití systému v Česku je hra Prezident21: “Internetová hra, která v reálném čase ukazuje, jak by přímá prezidentská volba v roce 2018 dopadla, kdyby občané získali možnost snadno navrhovat kandidáty a měli k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas”. Pokud Vás zajímá, v jakých dalších kontextech se tento systém využívá, navštivte web projektu.Napadají Vás další způsoby, jak tyto nástroje využít ve výchově k občanství? Víte o dalších zdrojích inspirace, která by mohla být užitečná pro další pedagogy? Dejte nám vědět na e-mail info@obcanskevzdelavani.cz, co Vám v hodinách fungovalo a jaké aktivity zvažujete zařadit do výuky. Děkujeme.


Zpět na rozcestník k volbám