Řešení konfliktu v šesti krocích

Zařazeno v tématech

Typ školy: Střední odborné vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V průběhu aktivity žáci rozvíjí schopnost řešit konflikt konstruktivními metodami a schopnost dospět k oboustranně prospěšnému řešení.

Pomůcky

Pracovní materiál pro žáky „Řešení konfliktu metodou šesti kroků“  (viz příloha) pro každého žáka

Vlastní formulace cílů
  • Žáci vyjmenují pozitiva konfliktu
  • Žáci konstruktivně řeší konfliktní situace s využitím metody „šesti kroků“
Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

Aktivita: „Konflikt a jeho řešení“

Průběh:

Motivační část: učitel rozdělí tabuli na dvě části, na jednu část napíše slovo KONFLIKT, na druhou stranu slovo MÍR. Učitel požádá žáky, aby napsali na papír slova související se slovy konflikt a mír. Lze využít různé přístupy:

1.      žáci mohou pracovat samostatně a pak někteří z nich uvedou své návrhy a učitel je zapíše na tabuli

2.      nebo může být využita metoda Zeď mlčení (viz lekce s tímto názvem), která umožní zapojit všechny, i méně průbojné žáky

3.      nebo lze využít metody brainstormingu.

 

Následuje diskuse, ve které lze využít otázky:

  • jste překvapeni nějakým zvoleným slovem?
  • jsou všechna slova související s konfliktem negativní a všechna slova související s mírem pozitivní?
  • můžete uvést příklady konfliktů ze svého oklí, které byly vyřešeny?
  • můžete uvést příklady konfliktů, které jsou neřešitelné?

Učitel představí žákům názor, že konflikty nemusí nutně vést k násilí a že existují konstruktivní přístupy k řešení konfliktu. Další informace ke konfliktu nalezne učitel v příloze v materiálu pro učitele na téma konflikt. Je přiložen také motivační materiál na téma mír.

 

Samostatná práce žáků:

Učitel představí všem žákům jednoduchý konflikt, který může nastat v rodině, například: Simona, osmnáctiletá dcera, se chce dívat na video, které právě dostala od kamaráda. Její patnáctiletý bratr Martin by se rád díval na svůj oblíbený TV program.

 

Každý žák dostane pracovní materiál „Řešení konfliktu metodou šesti kroků“. Nejdříve spolupracuje celá třída s učitelem a to tak, aby v krocích 1 a 2 byly zjištěny „reálné potřeby“ obou stran konfliktu a bylo jasně formulováno, v čem konflikt spočívá.

 

Dále se žáci mohou rozdělit do dvojic a ve dvojicích pracují na kroku 3, kdy probíhá výměna názorů. V tomto kroku nesmí být řešení nijak komentována nebo posuzována, je nutné vzít v úvahu všechny příspěvky, jedná se o úvahu o všech možných řešeních! Učitel připomene koncepty řešení konfliktů „vítězství – vítězství“, „vítězství – porážka“ či „porážka –vítězství“, „porážka – porážka“. Na základě těchto konceptů žáci ve dvojicích vyhodnotí svá řešení – krok 4.

 

Učitel vyzve dvojice, aby rozhodly o nejlepším řešení – krok 5 a představily ho. Učitel zakončí aktivitu stručnou prezentací kroku 6, kde se v základu jedná o to, že po určité časové prodlevě (záleží na povaze konfliktu, může se jednat o minuty, ale také o týdny) dochází k vyhodnocení řešení konfliktu a k případnému přizpůsobení.

 

Alternativa: učitel spolu s žáky vypracuje modelové řešení jednoduchého konfliktu, kdy využije metodu šesti kroků vedoucích k řešení konfliktu. Následně zadá skupinám nebo dvojicím příklady konfliktů, které žáci řeší sami, a následuje prezentace jednotlivých případů a diskuse. Ve vyspělé skupině žáků lze využít přístup, kdy si žáci sami vymyslí příklad konfliktu (mohou využít příkladů ze své zkušenosti) a ten pak řeší metodou šesti kroků.

 

Závěr a reflexe: závěrem může být diskuse, kdy je potřeba si uvědomit, že ne vždy existuje přijatelné řešení pro obě strany (tedy vítězství – vítězství), ale že pokud takové řešení existuje, je dobré se k němu dostat. Závěrem lze také každému žákovi samostatně zadat vypracování řešení konfliktu a je možné toto pak diskutovat ve dvojicích se spolužákem, aby bylo zřejmé, jaký názor na řešení může mít někdo jiný.

Hodnocení

Závěrečná diskuse nebo samostatné písemné vypracování žáků řešení konfliktu metodou šesti kroků.


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, projevit názorPřiložené soubory:
COV_Reseni_konfliktu_v_sesti_krocich_Material_pro_zaky.doc  
COV_Reseni_konfliktu_v_sesti_krocich_Material_pro_ucitele.doc  
COV_Mir.doc  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek III"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.