Rovnost – 3/4 – Rovnost mužů a žen (Jak bychom měli jednat s muži a ženami?)

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Uplyne ještě hodně dlouhá doba, než budou muži a ženy považováni za rovnoprávné lidské bytosti jak před zákonem, tak i v běžném každodenním životě. Různé situace v rodině, ve škole a v zaměstnání nabízejí příležitosti ke zvýšení schopnosti vcítit se do těchto otázek a k hlubšímu pohledu na jejich řešení. Tato vyučovací hodina je také pozvánkou ke změně některých zvyklostí ve třídě nebo ve škole.

*Hodina je součástí tematického bloku navrženého na 4 hodiny.

Pomůcky

Kopie jednoho příběhu pro každou skupinu.

Velký arch papíru a fix pro každou skupinu.

Vlastní formulace cílů

Žáci uvedou příklady genderových předsudků a s nimi související diskriminace ve společnosti.

Žáci popíší názory obětí genderové diskriminace.

Žáci objasní, jak mohou reagovat na situace diskriminace.

Časový rozsah
1x 45 min*
Popis uč. jednotky

1. Vyučující rozdělí žáky do čtyř až pětičlenných skupin, každé skupině dá jeden ze tří přiložených textů (pokud máme více než 15 dětí ve třídě, přidělíme více skupinám stejný text, ale skupiny nespojujeme). Po přečtení textu každá skupina prodiskutuje odpovědi na otázky navazující na text každého příběhu. Po krátké skupinové diskuzi vyučující vyzve k diskuzi v rámci celé třídy – požádá vždy jednoho člena skupiny, aby představoval reportéra, stručně shrnul příběh a prezentoval ostatním výsledek diskuze nad otázkami.

2. Vyučující požádá žáky, aby pečlivě pročetli tabulku a vymysleli dva příklady odlišností s použitím pojmu „pohlaví“ a dva příklady u pojmu „gender“ – tím by se mělo podpořit porozumění uvedeným definicím. V případě velké obtížnosti úkolu může příklady vymýšlet třída dohromady s naší pomocí.

Pohlaví

Gender

Biologicky určené

Společensky určené

Statické – nelze měnit

Dynamické – lze měnit

„Pohlaví odkazuje na přirozeně rozlišující hlediska podle biologických charakteristik muže a ženy.“

„Gender je pojetí, které odkazuje na společenské rozdíly mezi muži a ženami, které byly získané, mohou se měnit v čase a jsou různé podle historického, kulturního, geografického, náboženského, společenského a ekonomického faktoru.“

3. Vrátíme se k rozdělení do skupin a zeptáme se na názor k otázce „Podporuje naše škola genderovou rovnost?“ Zní-li odpověď žáků „ano“, vymyslí skupina pět příkladů dokládajících její odpověď. Při záporné odpovědi zkusí skupina vymyslet pět příkladů činností, které by podpořily zlepšení genderové rovnosti ve škole.
Skupiny ústy svého reportéra představí své myšlenky ostatním spolužákům.

4. Aktivitu je možné rozšířit do formy projektové práce – vyučující spolu se žáky vybere dva z návrhů genderové nerovnosti ve škole a vyzve žáky k vypracování plánu omezení zmíněných nerovností. Plán by měl obsahovat celkový cíl, jednotlivé kroky, které je potřebné vykonat k jeho dosažení, jména zodpovědných osob a časový harmonogram.
Příklad plánu:

 

Celkový cíl:

Co je potřeba udělat?

Kdo to udělá?

Do kdy?

Splněno:

       
       
       
Hodnocení

Vyučující zhodnotí snahu, se kterou skupiny vyplňovaly tabulky, jak se snažily zapojovat do diskuze, jakým způsobem žáci ve skupinách spolupracovali.

Pokud proběhla i čtvrtá aktivita, lze zhodnotit obsah a kvalitu zpracování projektu zaměřeného na snížení genderové nerovnosti.


Klíčová slova

demokracie, kritické uvažování, lidská práva, svobodaPřiložené soubory:
COV_Rovnost3_Pribehy.doc  Autor: Iva Tajšlová, COV, podle příručky Rady Evropy "Život v demokracii - Svazek III"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.