S řetězy ke stromům: limity protestu I

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Na konkrétních příkladech především z oblasti environmentálního aktivismu žáci hodnotí různé formy vyjádření nesouhlasu. Jsou nuceni sami rozhodovat, jaké formy protestu jsou pro ně přijatelné, a zdůvodňovat, proč jiné přijatelné nejsou. Tato lekce je první ze dvou částí.

Pomůcky

Prezentace "prezi" (dataprojektor a počítač), vytištěné přílohy, zelené a červené fixy

Vlastní formulace cílů
 • Žáci se seznámí s různými možnostmi environmentálního aktivismu.
 • Ve skupinové diskuzi rozhodnou, které formy jsou vhodné, a zdůvodní, proč některé přijatelné nejsou.
 • Každý žák individuálně zformuluje své limity v tom, co je ochoten obětovat v rámci protestu.
Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Hádání protestů z obrázků (10 min)

Vyučující promítne přiblížené obrázky různých příkladů aktivismu, postupně obrázky oddaluje a žáci hádají, o jaké protesty se jednalo, proti čemu, kdo je organizoval atp. (prezentace zde). Na závěr se vyučující zeptá, čeho se bude lekce týkat a zda existují nějaké environmentální problémy v dané obci nebo regionu, příp. cokoliv, za co by stálo protestovat. Pokud v okolí nejsou palčivé otázky životního prostředí, je vhodné připravit si hypotetické situace, které by se v budoucnu mohly stát (např. stavba dálnice, úložiště jaderného odpadu, lom v chráněném území, stavba chemické továrny, stavba velkých skladových hal atd.), bude třeba v aktivitě 2.

2. Diskuse o různých formách protestu (10 min)

Vyučující rozdá do čtveřic pracovní listy, na kterých jsou popsané různé formy protestů (viz příloha "Limity protestu 1") a vyzve žáky, ať si představí konkrétní situaci, která by je motivovala k aktivnímu protestu (skupiny se o nich mohou pobavit). Skupiny rozhodují, které z forem na pracovním listu jsou pro ně přijatelné a které nikoliv, a zaškrtávají okénka v levém sloupci. U forem protestu, které jsou pro ně nepřijatelné, skupina společně zdůvodní proč.

3. Spojování s obrázky (5 min)

Zatímco probíhá aktivita 2, vyučující rozmístí po třídě (příp. na chodbě nebo venku) obrázky, které odpovídají formám protestů na pracovních listech - viz příloha "Limity protestu 2". (Na pozadí můžeme pustit video z londýnské galerie Tate, které je v prezentaci v "čele lebky", a umístit k němu obrázek s mozky reprezentující protest prostřednictvím umění). Po skončení aktivity 2 vyzve skupiny, aby nalezly obrázky, které reprezetují situace z pracovních listů. Pod obrázky jsou kolonky jako např. "Přispějeme" a "Půjdeme vybírat". Pokud jsou skupiny ochotné danou věc udělat, označí příslušnou kolonku zelenou čárkou, pokud ji odmítají, udělají čárku červenou. Obrázky doporučujeme zalaminovat k opětovnému použití. Aktivitu uzavřeme diskusí o tom, který obrázek je nevíce zelený, který nejvíce červený, proč tomu tak je. Doporučujeme rovněž krátce zhodnotit, na čem se žáci těžko shodovali v rámci skupiny, zda se někdo cítil ve skupině upozaděn a nebyl schopen prosadit svůj názor, zda v některé skupině rozhodoval jedinec proti vůli ostatních atd. Vyučující vybere a uschová pracovní listy k použití v navazující lekci.

4. Krok vpřed (5-10 min)

Žáci se postaví vedle sebe do řady tak, aby před sebou měli dostatek prostoru. Vyučující čte jednotlivé příklady protestu z pracovních listů a každý, kdo by byl ochotný se účastnit, udělá krok vpřed. Tak dostanou prostor k vyjádření jednotlivci. V možné diskusi je vhodné se ptát těch, kdo se dosud moc neprojevili, proč stojí tam, kde stojí, upozorňujeme ale, že diskuse se může vymknout kontrole, s živou třídou je vhodnější aktivitu provést mlčky. Na závěr doporučujeme vést žáky k uvědomění, že žádná pozice není "lepší" nebo "horší". Ti, kdo jsou nejvíce vpředu, by sice byli nejaktivnější, ale často i za cenu porušení pravidel. Ti, kdo zůstali vzadu, nemusejí nutně být občansky lhostejní, nýbrž jen uvážlivější a kultivovanější.

5. Demonstrace / Vytrvalé želvy (5-10 min - v případě že nebyla diskuse)

Aby si zejména ti nejprůbojnější na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je, můžeme zařadit pohybovou hru Demonstrace (jako policisty určíme ty méně průbojné) nebo Vytrvalé želvy. Hru je nutné reflektovat krátkou diskuzí o tom, jak se kdo cítil v dané roli, jestli by v takové situaci chtěl být doopravdy a zda změnil své předchozí postoje.

Alternativou k pohybové aktivitě je delší diskuze o "Kroku vpřed"; případně se můžeme vrátit k pracovním listům a požádat žáky, aby seřadili formy protestu, se kterými souhlasili, podle toho, které by použili nejdříve, a aby vysvětlili proč..

6. Volné psaní (5 min)

Mohlo se stát, že citliví jedinci byli otřeseni obrázky a diskutovanými tématy. Proto doporučujeme dát prostor k reflexi jejich pocitů, např. formou volného psaní (v určeném čase napíše každý na papír, co se mu k prožité hodině honí hlavou - bez interpunkce, velkých písmen, jen zaznamená volný tok myšlenek).

Pozn.

Tato lekce slouží k nastartování myšlení o různých formách vyjádření nesouhlasného stanoviska. K utřídění myšlenek a závěrům slouží druhá část této lekce, nazvaná "S řetězy ke stromům: limity protestu 2".

Hodnocení

Hodnotit lze výstupy zaznamenané skupinami na pracovních listech a zapojení jednotlivých žáků do diskuse. V první fázi lze hodnotit znalost konkrétních forem aktivismu a všeobecné povědomí o ekologických a společenských tématech.


Klíčová slova

kritické uvažování, odpovědnost, projevit názor, svoboda, udržitelný rozvojPřiložené soubory:
COV_Limity_protestu_2.doc  
COV_Limity_protestu_1.doc  Autor: Jaroslav Petřík & Iva Tajšlová, COV


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Iva Petříková

  Iva Petříková

  Děkujeme za upozornění, přílohu jsme opravili.

  19. 10. 2016 / 22:06 1476907561
 • Iva Čeloudová

  Iva Čeloudová

  Není zde chyba v přiložených souborech? Oba jsou stejné. Děkuji za odpověď.

  16. 10. 2016 / 15:54 1476626049