S řetězy ke stromům: limity protestu II

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Na příkladu ekologického aktivismu proti kácení v prvních zónách NP Šumava žáci hodnotí různé formy protestu z hlediska práva, etiky, účinnosti a pracnosti realizace. Tato lekce navazuje na lekci "S řetězy ke stromům: limity protestu I" o formách ekologického aktivismu.

Pomůcky

Texty k přečtení (viz příloha "Limity protestu 3"), výsledky výzkumu veřejného mínění (viz příloha "Limity protestu 4"), příklad tabulky, která se bude dělat na tabuli (viz příloha "Limity protestu 5"), flipchart nebo tabule, shrnutí důvodů pro odmítnutí některých forem protestu na pracovních listech z předchozí lekce.

Vlastní formulace cílů
 • Žáci prostudují krátký text o kácení na Šumavě a jeho shrnutí představí ostatním.
 • Žáci si zopakují a sami kreativně navrhnou různé formy ekologického aktivismu.
 • Žáci zformulují kritéria, na základě kterých lze hodnotit formy ekologického aktivismu, a vyjmenované formy pak hodnotí.
Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Stručné seznámení s problematikou Šumavy (5 min)

Vyučující se zeptá, zdali někdo ví něco o protestech proti kácení v prvních zónách NP Šumava v létě 2011. Pokud nikdo neví, stručně vysvětlí situaci.

2. Práce s textem (15 min)

Třída se rozdělí na pět skupin. Ve třídě nebo na chodbu rozvěsíme pět textů (viz příloha "Limity protestu 3"). Každá skupina musí přečíst jeden z textů a následně s ním stručně seznámit ostatní. Ptáme se dětí, jestli nacházejí podobnosti s obsahem minulé hodiny (jedná se o formy protestu).

3. Veřejné mínění (5 min)

Provedeme průzkum v rámci třídy. Se zavřenýma očima žáci zvednutím ruky odpovídají na otázky:

 • Souhlasím, aby se na Šumavě stavěla nová turistická střediska.
 • Myslím si, že blokády v národním parku byly užitečné – otevřely diskusi o problému.
 • V národním parku by měla být upřednostněna ochrana přírody před stavbou lanovek a sjezdovek.
 • Za jednáním národního parku stojí především podnikatelé.
 • Policejní zásah proti aktivistům, kteří zabraňovali kácení stromů, byl správný.
 • Kácení v NP je zcela v kompetenci Správy Národního parku a nikdo, ani aktivisté, nemá právo je mařit.
 • Ekologický aktivismus je prospěšný a díky němu se podařilo zabránit mnoha nenapravitelným škodám.

Počet hlasů zapisujeme na tabuli a nakonec porovnáme s výsledky skutečných průzkumů (viz příloha "Limity protestu 4").

4. Další formy protestu (15 min)

Vyzveme žáky, ať navrhnou formy protestu, které by se daly uplatnit v případě Šumavy (nebo i jinde). Aktivitu provedeme formou brainstormingu a návrhy zapisujeme na tabuli do sloupce pod sebe. Až žákům dojde dech, vrátíme se k pracovním listům z minulé hodiny a vybíráme důvody, které žáci uvedli proti různým formám protestu. Snažíme se v diskusi se žáky důvody zobecnit a tematicky je kategorizovat (právo, etika, účinnost, míra úsilí k realizaci,...). Tyto kategorie pak nadepíšeme nad další sloupce vedle forem protestu na tabuli. Do vzniklé tabulky doplníme zelené puntíky tam, kde formy protestu kritérium splňují, a červené tam, kde jim odporují. Velikost puntíků reprezentuje, do jaké míry daná forma odpovídá nebo odporuje dané kategorii. Pro příklad viz příloha "Limity protestu 5". Na závěr vyhodnotíme, které formy protestu splňují nejvíce kritérií a jsou tedy nejvhodnější. Můžeme krátce diskutovat o tom, že v jiných situacích než kácení na Šumavě mohou být tečky rozmístěny jinak.

Pozn.:

Výstupem této lekce je tabulka z poslední aktivity a uvědomění si, na základě jakých kritérií lze hodnotit jednotlivé formy protestu a rozhodovat se pro jejich uplatnění. Hodnocení na základě těchto kritérií je navíc proměnlivé v závislosti na kontextu situace.

Hodnocení

Hodnotit lze:

 • počet různých forem protestu, které si žáci pamatují z minulé lekce nebo z médií, příp. schopnost vymyslet další
 • schopnost získat základní informace z krátkého textu a prezentovat je ostatním
 • schopnost zobecnit důvody, proč některé formy aktivismu nejsou vhodné, a aplikovat tato kritéria na konkrétní příklady
 • dopracovanou tabulku z aktivity 4, pokud její dokončení zadáme za domácí úkol

Klíčová slova

lokální dimenze, odpovědnost, projevit názor, svoboda, udržitelný rozvojPřiložené soubory:
COV_Limity_protestu_3.doc  
COV_Limity_protestu_4.doc  
COV_Limity_protestu_5.doc  Autor: Jaroslav Petřík & Iva Tajšlová, COV


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.