Skupinové hry pro život 1

Skupinové hry pro život 1 Publikace obsahuje interaktivní hry pro mladší děti, které vedou k překonávání konfliktů ve skupině, ke společnému přemýšlení o problémech, k pružnému a originálnímu řešení různých situací. Jsou zde zařazeny aktivity umožňující dětem lépe se začlenit do skupiny, kontaktní a zahřívací hry, činnosti podporující sebevědomí.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Portál, autor Klaus W. Vopel, 195 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • Ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Umění a kultura
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • rolové hry
 • výtvarné techniky

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – hry jsou přehledně popsány a obsahují otázky k reflexi. Knihu lze považovat za rozsáhlý soubor interaktivních her.

 

Časová náročnost aktivit:

 • hry nejsou časově omezeny, záleží na každém učiteli

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – většinou žádné, popřípadě tužka a papír
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

  

Subjektivní hodnocení

+ kniha je přehledná, jednoduchá v použití, široké uplatnění ve škole i mimo ni

+ hry jsou přehledně členěny do skupin (Pocit sounáležitosti, Kontakty, Smyslové vnímání, Laskavost, Sebevědomí)

+ u každé hry je uvedeno, pro který věk je vhodná, její cíle, potřebný materiál, přehledný popis a otázky k reflexi

+ může sloužit jako základní soubor interaktivních her

  

Náhodně z obsahu:

 • Pocit sounáležitosti (Pavučina, Jméno a pohyb, Naše rodina)
 • Kontakty (Mlčeti zlato, Všichni společně, Žraloci a námořníci)
 • Smyslové vnímání (Kouzelná taška, Nosy, Bystré oči)
 • Laskavost (Dobrý přítel, Jedno kolo potlesku, Mluvící brýle)
 • Sebevědomí (Dvojitý kruh, Hádanka, Robot)


Datum publikace: 17. 4. 2007

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Předškolní vzdělávání
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, spolupráce