Sledování a kontrola

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Jak probíhalo sledování za totality. Které osoby zasáhlo. K čemu sloužilo.

Pomůcky
Vlastní formulace cílů

Studenti vyberou důležité informace z článku o sledování Miloše Jakeše.

Studenti v prezentaci představí výsledky své skupinové práce.

Studenti aplikují metody sledování osob v simulaci této činnosti.

Časový rozsah
2-3x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Ukažte studentům fotografie alfa1_1 a alfa1_2 a vyzvěte je, ať se zamyslí nad tím, o jaké fotky se asi jedná. Co jim připomínají, co je na nich zvláštního? Co z nich lze odvodit o záměru fotografa? Své domněnky si zapíší. V této evokační aktivitě by si studenti měli uvědomit, co všechno už o tématu sledování vědí. Současně jde i o to, aby se na téma dostatečně naladili a fotografie v nich vzbudily zvědavost.

 

2) Následně se svými studenty vyhodnoťte jejich zápisy a pochvalte je za úsilí. Objasněte, že jde o fotografie pořízené agenty StB v roce 1989 při sledování bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše - celá akce byla pojmenována „Alfa 1". Přímo do rukou pak studentům rozdejte fotografie alfa1_3 a alfa1_4, které si budou moci detailněji prohlédnout a přečíst si i konkrétní popisky k fotografiím.

 

3) V této aktivitě budou studenti pracovat ve čtyřech skupinách, kterým se do rukou dostanou vždy některé části článku z čtvrtletníku Paměť a dějiny Akce „Alfa 1". Každá skupina bude mít své vlastní úkoly, které se budou vztahovat k tomu, jakou část článku dostanou. Výsledky své práce pak budou na závěr stručně prezentovat. Důležité je žákům na začátku říci, jak bude celá tato aktivita probíhat, aby si mohli v rámci skupiny rozdělit úkoly a díky tomu efektivně spolupracovat.

První skupina dostane pracovní list Akce Alfa1 - A a bude na základě úryvků vytvářet profil Miloše Jakeše.

Druhá skupina dostane pracovní list Akce Alfa1 - B a jejím úkolem bude zjistit, proč byl Miloš Jakeš sledován a jaký byl cíl sledování.

Třetí skupina obdrží pracovní list Akce Alfa1 - C a bude zpracovávat, jakým způsobem byla celá akce zorganizována a jak byla naplánována.

Čtvrtá skupina dostane do rukou pracovní list Akce Alfa - D a zaměří se na analýzu záznamů sledování.

 

4) Po prezentacích studenti zůstanou ve stejných skupinách, které budou v této aktivitě představovat jakýsi útvar Státní bezpečnosti. Každá skupina dostane sérii dvou fotek z knihy Praha objektivem tajné policie, které zobrazují vždy nějakou sledovanou osobu (ADVOKÁT B, ALI, PALÁC 1, PRODUCENT 1) v konkrétní situaci. Úkolem „útvarů" StB bude napsat na základě fotografií vše, co z nich lze vyčíst. Co nejvíce využijí zkušenosti z minulé aktivity, kde pracovali se záznamy sledování, plánem sledování, grafickým plánem sledování, ale i fotografiemi a jejich popiskem. Ať se pokusí co nejlépe charakterizovat prostředí, které je na fotografii zobrazeno, vše o sledované osobě, co lze vyčíst. Mohou i zkoušet odhadnout, o koho se jedná a proč byl sledován. Až skupiny vytvoří na základě indicií spis sledované osoby, rozdejte jim text, ve kterém se dozvědí jména lidí, kteří jsou na fotografiích zachyceni, jejich krycí jméno a v jakých letech byli sledováni. Budou si tak moct ověřit, jak byli při svých odhadech úspěšní, a také se dozví, jací lidé byli pod dohledem.

 

REFLEXE:

  • Jak jste se cítili jako agenti StB?
  • Bavila by vás takováto práce? Proč ano? Proč ne?
  • Co všechno mohly takovéto „sledovačky" udělat s pozorovanou osobou?
  • Domníváte se, že i v dnešní době jsou lidé, které vnímá vláda jako nebezpečné, sledováni?
  • Jak se vám dařilo spolupracovat ve skupině?
  • Co vás v dnešní lekci překvapilo?
Hodnocení

pracovní listy

spolupráce ve skupinách


Klíčová slova

demokracie, lidská práva, politika, svoboda, veřejné instituce

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.