Sociální aspekty EU

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Vzdělávací cíle z této oblasti se zaměřují na to, aby studenti byli schopni identifikovat EU nejen jako hospodářský projekt, ale i jako projekt, který usiluje o boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporu spravedlnosti, vymýcení chudoby apod. Studenti se seznámí se základními prostředky, které EU v této oblasti využívá, a uvědomí si, že hospodářské cíle jsou komplementární se sociálními cíli.

Pomůcky

prezentace, lístečky se slovy (viz příloha), rozstříhané texty (viz příloha), přílohy viz níže

Vlastní formulace cílů
 • Žak se seznámí se sociální politikou Evropské unie.
 • Žak vnímá EU nejenom jako hospodářský projekt, ale i jako projekt sledující sociální cíle.
 • Žak rozpoznává souvislost mezi hospodářskými a sociálními cíli EU.
Časový rozsah
90 minut
Popis uč. jednotky

Úvod, krátké představení dnešního tématu

1.      Ledolamka – Rychlí špióni (10 min.)

 • Třídu rozdělíme do pěti skupin. Každá skupina si zvolí zástupce. Ten je vyslán k učiteli pro „tajné“ slovo. Seznam slov viz 01a_Slova_ledolamka. Zástupce nesmí mluvit ani naznačovat, pouze kreslit. Kreslí do té doby, dokud skupina neuhodne. Poté jde za skupinu jiný zástupce. Vyhrává ta skupina, která má všechna slova za nejkratší čas.
 • Co vám tato slova evokují?
 • Jedná se o modul, který se bude věnovat sociálním aspektům EU. Pomocí slov se snažíme přiblížit téma dnešní lekce.

2.      Brainstorming (10 min.)

 • Jaká je sociální politika EU? Co je to sociální politika?
 • Nápady zapisujeme na tabuli.
 • Doplňující (návodné) otázky: Má Evropská unie nějaké cíle? Jaké to jsou cíle? Jak se tyto cíle dotýkají sociální politiky? Co si představujete pod pojmem sociální politika EU?
 • Učitel pokračuje vysvětlením sociální politiky (viz Prezi).

3.      Práce s textem – skládání (15 min.)

 • Studenti se rozřadí pomocí vylosování lístečků se slovy (viz příloha 03a_Slova_roztrideni_skupiny): diskriminace, mobilita, rekvalifikace, rovnost, příležitosti, solidarita. Slovo nesmí říct, pouze popsat nebo říct synonymum.
 • Počet lístečků se musí rovnat počtu studentů. Záleží, kolik chceme utvořit skupin. 
 • Každá skupina obdrží rozstříhaný text jedné kapitoly (viz přílohy 03b, c, d, e, f, g). Skupiny si text přečtou a správně seřadí. Texty zkontrolujeme (viz Prezi – uvedeny jsou vždy začátky odstavců ve správné pořadí).
 • Správně sestavený text každá skupina následně přiřadí k odpovídajícímu tématu. Témata jsou uvedena v Prezi. Společně zkontrolujeme.

4.      Hraní scének (35 min.)

 • Studenti mají k dispozici texty z předešlé aktivity. Skupiny tvoří čtyři až šest studentů. Úkolem každé skupiny je vymyslet a sehrát krátkou scénku. Studenti mají volnou ruku, ale měli by se držet svých zadání. K přípravě ponecháme studentům cca 10 minut. Za každou scénkou by mělo následovat krátké shrnutí. Proč jste zvolili takové téma a co vás na něm zaujalo? Jak se vám hrálo? Co pro vás bylo nejtěžší?
 • Následuje shrnutí (viz Prezi).

5.      Videa (20 min.)

 • Studentům průběžně pouštíme videa (v prezentaci Prezi), která studenti přiřazují k dané prioritě (zdravotní péče, práva v práci, mobilita, diskriminace, rekvalifikace, rovnost). Video můžeme krátce okomentovat.
 • Těchto šest videí nám slouží jako názorná reflexe k sociálním aspektům.

6.      Závěr (5 min.)

 • Se studenty diskutujeme otázky: O jaká další témata by EU měla rozšířit svoji působnost v oblasti sociální politiky? Měla by EU svoji působnost v oblasti sociální politiky rozšiřovat? Měla by se EU angažovat v oblasti sociální politiky?
 • Nápady zapisujeme na tabuli.
Hodnocení

Můžeme hodnotit aktivitu žáků v hodině.


Klíčová slova

Evropská unie, Občanem v EU, politika, spoluprácePřiložené soubory:
01a_Slova_ledolamka.doc  
03a_Slova_roztrideni_skupinky.doc  
03b_Deti_a_mladez.doc  
03c_Investice_do_lidi.doc  
03d_Zdravotni_pece.doc  
03e_Chudoba_Socialni_vylouceni.doc  
03f_Diskriminace_Rovnost.doc  
03g_Mobilita.doc  Autor: Milan Hrubeš, Lucie Pištěková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.