Spravedlnost a ideologie

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Téma spravedlnosti na příkladech politických procesů 50. let.

Společnost a lidé. Pozice, zařazení. Chování a přizpůsobení či nepřizpůsobení se.

Odpovědnost za osud a blahobyt své rodiny a blízkých.

Pomůcky
Vlastní formulace cílů

Dosáhnout u studentů vědomí těžké volby individua v době nesvobody.

Odpědnost za svůj osud v rámci mravních názorů.

Odpovědnost za osud a blahobyt své rodiny a blízkých.

Studenti uvedou konkrétní příklady toho, jak ideologie pracuje s pojetím spravedlnosti.

Studenti navrhnou, jak je možné nespravedlnost odčinit.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Rozdejte studentům článek Rudého práva . Požádejte je, aby našli části, které se odvolávají na určité pojetí spravedlnosti a aby zkusili popsat, v čem toto pojetí spočívá.

2) Rozdejte studentům kartičky s "třídním původem" (viz list ke stažení). Každému (případně do dvojice) jednu. Jejich úkolem bude, rozestavět se podle svého třídního původu na linii, která určuje jejich šance na dobrou budoucnost a dobré postavení ve splečnosti (funguje na stejném principu jako názorová přímka, na jednom konci místnosti je velká budoucnost, dobré společenské postavení, na druhém je opak, mezi těmito póly je škála). Poté nechejte každého obhájit místo na škále, na které se postavil. Můžete pak z pozice soudce rozhodnout, zda studenta přesunete na jiné místo škály. Diskutujte o tom, zda je rozdělení podle třídního původu spravedlivé, proč by neměl být brán ohled také na jejich schopnosti a dovednosti, co vše se v době komunistického Československa po občanech chtělo ve jménu spravedlnosti a lepších zítřků?
Základní informace o likvidaci soukromého sektoru zde.

Základní informace o pronásledování inteligence zde.

 

3) Vyzvěte studenty, aby utvořili skupiny, které budou vymýšlet krátký a ideologicky úderný text či projev. Každé skupině dejte vybraný popis osudu člověka ze sady modelových osudů (viz níže) a dobový slovníček pojmů. Jejich úkolem bude připravit krátkou řeč obžaloby na daného člověka z pozice komunistické ideologie a moci za užití vybraných pojmů ze slovníčku a terminologie inspirované novinovým článkem z aktivity č.1. Závěrem reflektujte se studenty, jak se jim pracovalo, jaké poznatky a pocity měli. Aktivita může být emocionálně poměrně náročná, neboť uvedené osudy jsou jednoznačným důkazem zvrhlosti komunistické ideologie. Pokud se studentům nebude do role "obžaloby" chtít, klidně aktivitu přeruště a věnujte se reflexi příkoří, které bylo na těchto lidech pácháno.

Sada osudů:
Osud 1

Osud 2

Osud 3

Osud 4

Osud 5

Osud 6

Osud pro zamyšlení (nelze jej použít pro aktivitu, nicméně pro studenty může být velmi názorný)

 

4) Jak se dá jednou spáchaná nespravedlnost odčinit? Nechejte studenty navrhnout, jak se dá podobná nespravedlnost, páchaná na lidech za komunistického režimu, odčinit. Snáze se studentům bude přemýšlet, pokud vyjdou ze své vlastní zkušenosti. Jakým způsobem sami ve svém životě odčininili nespravedlnost, které se na druhém dopustili? Jak si sami v životě poradili s pocitem viny za nějaký svůj čin? A jak máme dnes soudit ty, kteří podepsali spolupráci tajné policii, jsou na seznamech a jejich jméno se najednou někde objeví. Podle čeho?

Hodnocení
  • práce s textem - žáci by měli na základě novinového článku o politických procesech 50. let vyvodit tehdejší pojetí spravedlnosti spjaté s vládnoucí ideologií
  • skupinová práce, využití slov ze slovníčku dobových pojmů v "obžalobě"
  • zapojování žáků do diskuse, argumentace

Klíčová slova

demokracie, lidská práva, občanská společnost, odpovědnost, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.