Trh a konkurence

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V učební jednotce žáci modelují fungování trhu – nabídka/konkurence a poptávka. Žáci se rozdělí na dvě skupiny a proběhne simulace. Na závěr proběhne uvědomění a evaluace. Na hodinu musí být žáci předem připraveni.

Pomůcky

Předem připravené výrobky k prezentaci firmy (každá skupina si připraví předem) – např. vymyslí si nějaký model, nebo obrázek (skupina představující firmu)

Připravené dotazy na daný výrobek (skupina představující zákazníky)

(Více viz Popis učební jednotky)

Vlastní formulace cílů

Žáci evaluují fungování trhu na základě simulace nabídky a poptávky.

Žáci simulují fungování trhu a následně vedou diskusi k tomuto tématu.

Žáci vysvětlí význam a postavení konkurence na trhu.

Žáci zhodnotí význam reklamy na trhu.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Poznámka: studenti v hodině pracují již s předem připravenými materiály (všichni k jednomu předem domluvenému druhu výrobku)

 

1. Úvod (8 minut)

A) Žáky seznámíme s tématem.

B) Poté upravíme třídu a vytvoříme jednotlivé "stánky" na trhu, kde si studenti připraví své materiály (název+logo firmy, letáky, prezentace, videa, modely) – studenti již mají připraveno z domu nebo z jiné hodiny.

Poznámka: abychom si vyzkoušeli i konkurenci na trhu, firmy nabízí 1 druh výrobku (auto, mobil, reklamní předměty...)

 

2. Rozdělení do skupin (2 minuty)

Studenti si rozdělí role: polovina studentů sehraje firmy a odprezentuje výrobek (jednu firmu může reprezentovat více studentů), druhá skupina jsou zákazníci.

První skupina se rozdělí na 4 skupinky po 3-4 studentech, každá z těchto skupinek reprezentuje jednu firmu. Každá skupinka si nachystá svůj stánek.

Zbytek třídy rozdělíme také na čtyři skupiny – zákazníci.

 

3. Simulace (20 minut)

Každá skupinka zákazníků jde k jednomu stánku na prezentaci - dělají si poznámky, ptají se na dotazy, sledují, jak firma prezentuje.

Postupně se prostřídají všechny skupinky, aby si vyslechly všechny firmy.

 

4. Evaluace (15 minut)

Na závěr se všichni posadí (nejlépe do kruhu) a proběhne evaluace. Při evaluaci využijeme těchto otázek:

  • Jak se nám líbila prezentace firmy - název, produkt, vystupování, chování k zákazníkům?
  • Jak se prodávající cítili ve svých rolích?
  • Který výrobek bychom si koupili? Která firma nás nejvíce přesvědčila a čím?
  • Je dobře, že stejný výrobek nabízí více firem?
  • Jakou roli hraje v nabídce reklama? Co všechno reklama ovlivňuje?
  • Jak by měla podle vás vypadat ideální nabídka výrobku ze strany firmy?
  • Na co se při rozhodování koupě výrobku jako zákazník nejvíce zaměřujete?
  • Co vám dnešní hodina přinesla?
Hodnocení

Hodnotíme zpracování, přípravu materiálů, prezentaci, celkový nápad.

Výstupy lze hodnotit podle předem zadaných kritérií nebo formou zpětné vazby a sebereflexe.


Klíčová slova

kritické uvažování, občanská společnost, projevit názor

Autor: Veronika Fabušová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.