Turisté - simulační hra o střetu kultur - Aktivita pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V průběhu aktivity mají žáci možnost pozorovat stereotypy, dozvědí se něco o možných střetech různých kultur, procvičí si komunikační dovednosti. Aktivita je vedena formou simulační hry, vyžaduje tedy zdatnou skupinu a přípravu učitele, asistenta.

Pomůcky

Je-li to možné, nějaké turistické vybavení (fotoaparát, mobilní telefon, cizí měna, apod.)

Vlastní formulace cílů

Žáci vymezí, jakou roli hrají předsudky a stereotypy při střetu různých kultur.

Žáci popíší, jak by se měli chovat "turisté" a "domorodci" tak, aby jejich kontakt probíhal co nejvíce bezproblémově. To pak zobecní na jakýkoliv střet kultur.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

Aktivita "Turisté"

Příprava: Ideální stav je, aby pracovaly dvě prostorově oddělené skupiny v kooperaci s učitelem či jiným vedoucím, který žákům připomíná pravidla a role. Dvě odlišné třídy mohou být problémem z hlediska počtu žáků, doporučujeme tedy jedna třída rozdělena na poloviny, každá skupina má samostatné vedení (učitel, asistent) a v době přípravy pracuje prostorově odděleně.

Jedna skupina jsou "turisté" a druhá cizinci "X".

Turisté si sepíší informace o své zemi, určí si očekávání od své cesty, připraví si věci potřebné na cestu (fotoaparát, cizí měnu, mobilní telefon,...). pokud nejsou k dispozici skutečné předměty, je možné symbolizovat je obrázky.

"X" definuje vlastní strukturu: rodinnou strukturu, hospodářství, oděvní kulturu, bydlení, chování vůči dětem. "X" musí být v maximální možné míře primitivní. Určí si jména. Kulturní prvky musí být jednoznačné. I tyto prvky mohou být symbolizovány obrázky.

Průběh: Dva turisté se vydají do země "X". Během nakupování suvenýrů a fotografování se setkají se dvěma členy "X". Když se vrátí do své země, popisují, čeho si v cizí zemi všimli. "X" si povídají o svých zážitcích z prvního setkání s turisty a vyjadřují své pocity a názory.

Turisté vpadnou do země "X", kde obyvatelé nechtějí změnit svůj způsob života. Turisté se snaží vnutit obyvatelům "X" své způsoby (samozřejmě v této simulační hře bez fyzického násilí).

Učitel hru ukončí a obě skupiny se sejdou ke zpětné vazbě.

 

Závěr a reflexe:

  • Jak se cítí turisté?
  • Jak se cítí "X"?
  • Co si turisté myslí o "X"?
  • Co si "X" myslí o turistech?
  • Jakou roli zde hrají předsudky, stereotypy, jiné zvyky?
  • Turisté vysvětlí, co problematického pozorovali v chování "X".
  • "X" vysvětlí, co problematického pozorovali v chování turistů.
  • Podle mínění turistů: co mohli "X" udělat, aby kontakt proběhl snáze?
  • Podle mínění "X": co mohli udělat turisté, aby nepůsobili tak zneklidňujícím dojmem?
  • Pokud byste se Vy vydali do země X, co byste měli vědět nebo dělat, abyste se chovali přijatelným způsobem pro domorodce?

Ideální je mít pro závěrečnou reflexi příklady nějakých konkrétních střetů kultur v různých zemích, aby si žáci uvědomili, že je střet kultur v reálném světě každodenním tématem...

Hodnocení

Závěry z diskuse - lze vypracovat písemně v bodech, vyvěsit ve třídě nebo zpracovat samostatné reflexe (každý žák)


Klíčová slova

globalizace, interkulturalita

Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.