Učíme (se) spolupráci spoluprací

Učíme (se) spolupráci spoluprací Kniha se věnuje strategiím, technikám a (ne)žádoucím činnostem učitele zajišťujícím efektivní využití kooperativního učení. Věnuje se i řešení obtíží, které vznikají při využívání skupinové formy výuky.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo občanské sdružení Aisis, autorka Hana Kasíková, cena 259 Kč 

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk ve společnosti
   • Člověk a jeho svět
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – celá kniha je zaměřena na možnosti skupinového učení

 

Časová náročnost aktivit:

 • od několikaminutových po celohodinové

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – záleží na vyučovaném tématu, pro který bude využito skupinové učení
 • kopírovatelné přílohy– neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – špatná
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ kniha rozebírá metodu skupinového učení z různých úhlů pohledu, řeší možná úskalí, ukazuje cesty pro jeho efektivní využití

- text je graficky špatně strukturovaný, kniha není příliš přehledná, praktické tipy splývají s výkladovými částmi knihy

 

Náhodně z obsahu:

 • Kde se učit spolupráci?
 • Komu vyhovuje kooperativní učení?
 • Jak zařadit do výuky sociální dovednosti pro spolupráci?
 • Jak vypadá hodnocení v kooperativním učení?
 • Když nejde vše hladce aneb Jaké jsou nejčastější otázky ke kooperativnímu učení?

 Datum publikace: 1. 4. 2009

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, spolupráce