Ujasnění hodnot - Aktivity pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu aktivit si žáci uvědomí svůj vlastní hodnotový žebříček a na jeho základě mohou přemýšlet nad ideálem svého vlastního života. Mají také možnost zamyslet se nad tím, co je předsudek, z čeho přesdudky vycházejí, jak je identifikovat.

Pomůcky

Pracovní materiál: Kartičky s informacemi o postavách (viz příloha Hra na raft)

Pracovní materiál: Různé způsoby života (přiloženo také v originále Different ways of life)

Vlastní formulace cílů

Žáci definují hodnotový systém.

Žáci identifikují předsudky. ( aktivita „Hra na raft")

Žáci popíší, jaké mohou mít hodnoty praktické důsledky.

Žáci pojmenují ideál vlastního způsobu života na základě hodnotového žebříčku. (aktivita „Filosofie života")

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Motivace: V moderní společnosti můžeme - a musíme - vybírat hodnoty, o nichž si myslíme, že jsou pro nás důležité a smysluplné. Při této volbě využíváme osobní svobodu, přesvědčení a názory, ale také svobodu slova při sdělování našich názorů na veřejnosti. Proto se aktivity obsažené v této kapitole zabývají klíčovým principem lidských práv - svobodou jednotlivce.

Osobní svoboda je spjata s potřebou výběru. Svobodní lidé mohou být velice osamělými lidmi. Nikdo nám nemůže a nedokáže říci, čemu věřit nebo jaké hodnoty bychom si měli zvolit. A my si musíme vybírat - jak jinak bychom se dozvěděli, co je v životě důležité? Výběr hodnot je tedy klíčovým problémem mladých lidí při jejich úsilí o nalezení odpovědi na otázku: Kdo jsem? Jaká je moje identita?

Z jiného hlediska, z hlediska společnosti jako celku, zjišťujeme, že svoboda jednotlivce vede k pluralistické společnosti, kdy se její členové řídí různými hodnotami a přesvědčením. Pluralismus může být zdrojem konfliktu. Vyvstává tak otázka, na jakých hodnotách je naše společnost a demokracie závislá, například uznání kompromisu, nenásilí nebo integrace menšin. Platí, že pokud se členové společnosti dokáží shodnout na pravidlech mírové, nenásilné argumentace a rozhodování, dokáží mezi sebou vyřešit mnoho názorových a zájmových sporů.

Všechny tyto otázky jsou stejně důležité jak v mikrospolečnosti školní třídy, tak i ve společnosti jako celku. V demokratické společnosti nemá žádný jednotlivec nebo orgán právo definovat hodnoty pro všechny. Občané spíše uzavřou minimální shodu o určitých hodnotách. Není tedy prací učitele definovat hodnoty, pokud jde o politickou korektnost, ideologii, přesvědčení. Žáci se musí naučit, jak využít svobody myšlení a jak sdílet vlastní výběr s ostatními.

Aktivita "Hra na raft"

Průběh: Žáci se pokusí představit si situaci, kdy je děvet lidí unášeno po volném moři na raftu. neznají svou aktuální polohu. Raft je malý, čtyři z nich bude nutné vyhodit do moře. Žáci pracují ve skupinách po čtyřech až šesti. Je pravděpodobně vhodnější nepersonifikovat jednotlivé postavy na raftu prostřednictvím žáků třídy a pouze ponechat členy skupiny, aby uvážili, koho z raftu vyloučit a proč.

Varianta: Pokud přistoupíme k personifikaci, jak navrhuje varianta aktivity v původním znění, pak musíme pracovat ve velmi bezpečném prostředí, tj. se skupinou žáků, kterou dobře známe a žáci se znají mezi sebou. Nejedná se pak pouze o přehrávání rolí, ale o ztotožnění se s postavou a nalezení důvodů, proč by ta která osoba měla v porovnání s ostatními přežít. Pro zvýšení interakce žák nesmí hájit pouze svou vlastní postavu, ale má za úkol také atakovat postavy jiné.

Ponecháme-li práci ve skupinách, bez toho, že kokrétní žáci přehrávají jednotlivé role, pak žáci během dvaceti minut přijmou rozhodnutí, které čtyři postavy z raftu vyloučí, a zdůvodní své rozhodnutí.

Závěr a reflexe: Každá skupina předloží svůj výběr vyloučených postav, argumenty pro tento výběr a porovná s ostatními skupinami. Celá třída v řízené diskusi určí hodnoty a předsudky, které výběr ovlivňovaly. V řízené diskusi je možné pohovořit o tom, na jakém základě předsudky vznikají, je možné na velký arch sepsat základní stereotypy, které se objevily a jejich pravděpodobný původ. Dále se žáci mohou zabývat otázkami způsobu práce ve skupinách - jak snadno/složitě výběr uskutečňovali, jaké měli osobní pocity a dojmy. Pokud použijeme personifikovanou variantu, každý žák přehrávající postavu zhodnotí, jak se cítil, když ostatní atakovali zrovna jeho, jestli mu činilo problémy atakovat na jiné atd.Aktivita"Filozofie života"

Průběh: Žáci hodnotí jednotlivé způsoby života uvedené v příloze pomocí následující stupnice 1 až 7, přičemž 1 znamená „nelíbí se mi ani trochu" a 7 „velice se mi líbí".

Doporučení pro učitele: pracovní materiál Různé způsoby života lze upravit dle vlastních představ. Pokud český překlad nebude dostatečně inspirativní, v příloze lekce je také anglický originál Different ways of life.

7 - velice se líbí

6 - líbí se

5 - docela se líbí

4 - je lhostejné

3 - nějak zvlášť nezajímá

2 - nelíbí se

1 - nelíbí se ani trochu

Závěr a reflexe: v závěru učitel požádá žáky, aby zhodnotili svůj vlastní ideál způsobu života. Měli by se vyvarovat popisu vlastního aktuálního způsobu života. Každý z žáků pak může provést sebereflexi, zjistit rozpory a shody v kontextu se stupnicí hodnot, která je uvedena v aktivitě. V případě zájmu žáků je možná také diskuse v rámci třídy, kdy žáci prezentují své postřehy.

Hodnocení

Soupis stereotypů a jejich původ (na základě jakých hodnot vznikají)

Osobní sebereflexe každého žáka na téma způsobu života


Klíčová slova

osobnostní rozvojPřiložené soubory:
COV_Ujasneni_hodnot_Ruzne_zpusoby_zivota-1.odt  
COV_Ujasneni_hodnot_Hra_na_raft.odt  
COV_Ujasneni_hodnot_Original_Different_ways_of_life.odt  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.