Volby do Evropského parlamentu

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V tomto výukovém modulu se účastníci dozvídají o funkci a roli Evropského parlamentu (EP) v Evropské unii (EU). Evropský parlament je představen jako instituce, jejíž členové jsou přímo voleni občany členských zemí, a jako instituce, která má nezastupitelnou roli ve fungování EU a významně ovlivňuje její činnost. Účastníci se dozvídají o jednotlivých frakcích, které v EP působí, seznamují se s jejich významem a působností. Uvědomují si tak význam, který volení zástupci v EP mají.

Pomůcky

prezentace, lepicí lístečky, flipchartové papíry, fixy, pastelky, tužky, lepidla, nůžky, noviny a časopisy, přílohy viz níže

Vlastní formulace cílů
 • Žáci se dozvídají o roli a postavení Evropského parlamentu v EU.
 • Žáci se dozvídají o roli europoslanců a různých frakcí v EP.
 • Žáci si uvědomují význam voleb do Evropského parlamentu.
Časový rozsah
90 minut
Popis uč. jednotky

1. Ledolamka – Teploměr (5 min)

 • Studenti pomocí svého postoje vyjádří odpověď na otázku: Jaké mám pocity z voleb do Evropského parlamentu?
 • Čím níže si student stoupne (dřepne), tím jsou pocity chladnější, čím výš, tím je naladění pozitivnější.
 • Krátká aktivita, která nám pomůže odhalit naladění skupiny.

2. Video (10 minut)

 • Pustíme video o volbách (viz Prezi).
 • Který moment byl pro vás nejsilnější, co vás nejvíce upoutalo? Zde reflektujeme pocitovou stránku. Studenti své stanovisko nemusí obhajovat, pouze jmenují momenty z ukázky
 • Video pustíme ještě jednou a vyzveme studenty, aby se zaměřili na pojmy, které zazní.
 • Který pojem dle vás nejvíce souvisí s nastávajícími volbami do Evropského parlamentu? Proč jste si jej vybrali? Každý student si vybere jeden pojem. Postupně je jmenují a odůvodní svůj výběr.

3. Práce ve skupinkách (15 min)

 • Rozdělíme studenty do skupin po čtyřech až pěti.
 • Ve skupině se zamyslí nad otázkou Jaká je úloha Evropského parlamentu? Co parlament dělá? Necháme studenty diskutovat a zapsat tři až pět pojmů. Každá skupina uvede své nápady.
 • V Prezi promítneme ukázku a shrneme tím odpověď na první otázku.
 • Další otázka: Jak Evropský parlament ovlivňuje váš život? Necháme studenty zamyslet se, ve svých skupinkách formulují jednu větu. Prezentují své nápady.
 • Dále pustíme první a druhé video v Prezi.
 • Každá skupinka uvede konkrétní příklad toho, jak Evropský parlament jedná, ovlivňuje a rozhoduje. Opět ponecháme skupinkám čas na rozmyšlenou. Studenti uvedou konkrétní pozitivní a negativní příklad.

4. Volby do Evropského parlamentu 2014 (15 min)

 • Rozdáme studentům pracovní listy. Ponecháme jim čas na doplnění.
 • V Prezi promítneme doplnění pracovního listu. Postupně se studenty procházíme jednotlivé části.
 • Shrneme videem v Prezi.
 • Byla v ukázce nějaká zajímavá či překvapivá informace?

5. World café trochu jinak – skupinová práce (30 min)

 • Rozdělíme studenty do čtyř až pěti skupin.
 • Studenti se posadí kolem lavice a každá skupina obdrží flipchartový papír, fixy, pastelky, tužky a další pomůcky. Necháme studenty čmárat, zapisovat, kreslit a lepit.
 • Úkolem studentů je vymyslet volební kampaň, ve které mají za úkol přesvědčit občany, aby šli volit do Evropského parlamentu. Jak bude kampaň vypadat? Jaké použijete nástroje a pomůcky? Zkuste vymyslet co nejefektivnější kampaň, která osloví a přiláká co nejvíce lidí.
 • Skupiny si zvolí svého moderátora. Na závěr skupiny představí své kampaně.

6. Grafy, jak jsou na tom Češi (15 min)

 • Společně projdeme grafy v Prezi.
 • Na závěr se studentů zeptáme: „Na základě čeho se rozhodnete, komu dáte svůj hlas?“
 • Diskuze.
Hodnocení

Můžeme hodnotit aktivitu žáků v hodině.


Klíčová slova

demokracie, Evropská unie, Občanem v EU, participace, politika, spoluprácePřiložené soubory:
01_Pracovni_list.docx  Autor: Milan Hrubeš, Lucie Pištěková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.