Všichni jsme si rovni - Aktivita pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Aktivita je zaměřena především na to, jak socioekonomické faktory ovlivňují šanci být společensky úspěšný.

Pomůcky

Velké čtvrtky, fixy

Vlastní formulace cílů

Žáci analyzují faktory, které určují postavení člověka ve společnosti (popíší, jak podle nich vypadá "společenský vítěz" a "společensky poražený").

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Aktivita "Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější..."

Průběh: Třída je rozdělena do skupin maximálně po šesti žácích (sudý počet členů skupiny). Každá skupina se rozdělí ještě na poloviny a každá podskupina dostane velký papír a fixy.

Úkolem je nakreslit karikaturu "společenského vítěze" a "společensky poraženého" a uvést charakteristiky "modelů" : sociekonomická úroveň, profese, pohlaví, etnická skupina volnočasové aktivity, volba oděvu, způsob života, druh bydlení, spotřebitelské zvyky, ... Charakteristiky modelů je potřeba sepsat na jiný papír, než je karikatura. Budou následně sloužit pro srovnání a diskusi.

Učitel požádá podkupiny, aby si vyměnily výkresy v rámci původní skupiny a interpretovaly je - využijí opět základních charakteristik uvedených výše.

Nákresy karikatur jsou vyvěšeny ve třídě.

Závěr a reflexe:

Závěrem skupiny prezentují obrázky a jejich charakteristiky, lze postupovat způsobem, že skupina prezentuje svůj vlastní návrh nebo skupina prezentuje své charakteristiky obrázku jiné skupiny, způsoby lze kombinovat.

Je pravděpodobné, že se žáci v diskusi dotknou například těchto otázek a témat:

Jaké jsou hlavní charakteristiky úspěchu?

Jaké jsou hlavní charakteristiky neúspěchu?

Které faktory se podílí na vzniku kategorií "vítěz" a "poražený" - tedy bráno ve společenském kontextu.

Mají všichni lidé stejnou šanci na úspěch?

Vnímáte zde nějakou diskriminaci? V čem spočívá? Co k diskriminaci vede?

Pozn.: Na diskriminaci a její provázanost s kategoriemi společensky úspěšný/neúspěšný může učitel zaměřit následující hodinu, ve které se bude tomuto tématu věnovat hlouběji.

Závěrem se lze v rámci třídy dohodnout na několika faktorech, které podmiňují kategorie "společenský úspěch" a "společenská porážka". Tyto faktory lze vypsat a vyvěsit ve třídě nebo si žáci zpracují samostatnou písemnou reflexi, kde zmíní, v čem spatřují diskriminaci některých členů společnosti.

Hodnocení
  • Písemná reflexe aktivity - přehled faktorů podmiňujících kategorie "společenský úspěch" a "společenský neúspěch"
  • Obrázky karikatur "společenský vítěz" a "společensky poražený" a jejich charakteristiky

Klíčová slova

osobnostní rozvoj, svoboda

Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
  • vaclav cekal

    vaclav cekal

    jsem v 6. tride

    27. 5. 2015 / 9:37 1432712273