Vytvoření atmosféry ve třídě 3 - Aktivita pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Aktivita je vhodná pro žáky všech věkových kategorií a typů škol (ZŠ, SOŠ, Gym).

V průběhu aktivity žáci poznávají sebe sama i druhé, což umožňuje lepší fungování skupiny, navozuje lepší možnosti pro spolupráci, vzájemný respekt. Posilováním sebeúcty zároveň umožňujeme rozvíjet úctu k druhým. Žáci se soustředí na schopnost spolupracovat, být empatický, tolerantní.

Pomůcky

Barevné papíry, lepidlo, fixy, velké archy papíru, čínské hůlky nebo kuličková pera nebo podobné (délka asi 15 cm), každý žák si přinese malou portrétní fotografii (malou, asi 3x3 cm)

Vlastní formulace cílů
  • Žáci poznávají svou osobnost, posilují sebeúctu, poznávají druhé, uvědomují si jedinečnost a různost, které přispívají k celkové síle skupiny (aktivita Květina)
  • Žáci nacvičují dovednosti týmových hráčů, prožívají, co znamená spoléhat se na ostatní a co znamená, když ostatní spoléhají na ně (vzájemná závislost)
Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Motivace: Aktivity uvedené v lekci se soustředí na vytvoření či obnovení atmosféry ve třídě, ve které se žáci cítí dobře a bezpečně. To jsou základní požadavky podporující efektivitu vzdělávání. Každé rušení poutá pozornost a stojí hodně času a energie. Aktivity žákům pomáhají vytvářet funkční mikrospolečnost tím, že poznají své spolužáky, domluví se na pravidlech platných pro skupinu, sdílejí osobní zkušenosti s ostatními a budují sebeúctu, definují vlastní identitu v rámci skupiny a spolupracují s ostatními. Vytvořená pravidla musí platit stejně pro všechny, to znamená „Od ostatních mohu očekávat totéž, co ostatní očekávají ode mne". Žáci si musí být tohoto vědomi. Každý žák je individualita, přispívá tedy komunitě něčím jedinečným a zvláštním. S každým žákem je nutné jednat s respektem a zájmem. Uvedené aktivity jsou vhodné pro mladší i starší žáky, úroveň uvažování se však bude lišit.

 

Aktivita "Květina"

Příprava, pomůcky: pro každého žáka je potřeba mít barevné kolečko papíru, aby na něj bylo možné nalepit portrétní fotografii 3x3 cm, dále šest barevných okvětních lístků. Přípravu, výběr barev je možné ponechat na žácích.

Průběh: Každý žák pracuje samostatně. Nalepí si svou fotografii na barevné kolečko a na každý z šesti okvětních lístků se pokusí napsat jedno dvě pozitivní slova na téma:

1. co by o něm mohl říci učitel

2. co by o něm mohl říci mužský člen jeho rodiny

3. co by o něm mohl říci ženský člen jeho rodiny

4. co by řekl sám o sobě

5. co by o něm mohl říci jeho přítel

6. co by o něm mohl říci jeho spolužák

Žáci uspořádají kolečka s okvětními lístky do jednotlivých květin a přilepí na velký arch papíru - vytvoří tak společnou kytici třídy (lze doplnit stonky a lístky z barevných papíru, lze uspořádat jakkoliv jinak, dle potřeb třídy).

Závěr a reflexe: Žáci si společně pohovoří o tom, jestli pro ně byl problém najít pozitivní ohodnocení a proč. Přemýšlí, jak složité je pro ně hodnotit sebe sama, jestli se vidí v pozitivním či v negativním světle (ve kterých oblastech) a jak to souvisí se sebeúctou. Učitel zdůrazní, že každá květina je jiná a přináší něco jedinečného (důstojnost) a zárověň jsou si všechny květiny podobné a každá je tedy stejně důležitá jako jiná (rovnoprávnost). Aktivitu je potřeba vést citlivě - sdělování niterných informací, je potřeba dbát na bezpečné prostředí.

 

Aktivita "Čínské hůlky"

Průběh: Je vhodné, aby aktivita proběhla venku nebo alespoň na prostorné školní chodbě či v tělocvičně. Během aktivity žáci nacvičují dovednosti týmových hráčů. Třída je rozdělena do skupin asi po osmi žácích (sudý počet je podstatný).

Každá skupina se postaví do zástupu, přičemž dva zástupy jsou asi 1 až 1,5 m od sebe, vždy dvojice žáků proti sobě. Dva zástupy nyní tvoří spolupracující tým. Každá dvojice žáků stojící proti sobě si vloží mezi poslední články ukazováčků čínské hůlky nebo kuličková pera. Úkolem je, aby se celý tým přesunul do určeného cíle (pospolu) bez upuštění hůlek. Pokud některá dvojice hůlky upustí, tým se musí vrátit na start a začít znovu. V závislosti na tom, jak obtížný úkol pro studenty bude, je možné pravidla změkčit nebo přitvrdit.

Závěr a reflexe: Žáci diskutují o tom, jak se jim spolupracovalo. Někteří žáci mohou působit jako externí pozorovatelé, kteří komentují způsob spolupráce uvnitř týmu v závěrečné reflexi. také je možné natočit průběh aktivity na video a podívat se následně na různé formy chování.

Alternativa: Aktivitu je možné provést s delší tenkou tyčkou lépe zploštělou (tj. nikoliv kulatý průměr) položenou na ukazováčcích členů skupiny viz fotografie v příloze. Je možné zadat například zdvihnutí ze dřepu celé skupiny s touto tyčkou nebo pokládání tyčky.

Hodnocení

Aktivity slouží ke stmelení skupiny, ke vzájemnému poznávání a sebepoznávání.


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, spoluprácePřiložené soubory:
Alternativa k aktivitě Čínské hůlky.jpg  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.