Výuka demokracie: Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům

Výuka demokracie: Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům Šestá ze série příruček pro výchovu k demokratickému občanství a k lidským právům (EDC/HRE) vydávaných Radou Evropy. Tato publikace obsahuje 47 aktivit pro výchovu k demokratickému občanství a k lidským právům ve školách i v neformálním vzdělávání. Mnoho aktivit je přizpůsobitelných pro různý věk dětí, zpravidla stačí upravit úroveň reflexe.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo Centrum občanského vzdělávání, publikaci je možné zdarma objednat nebo stáhnout na www.obcanskevzdelavani.cz.

 

Dostupnost elektronicky:

 • viz přiložený soubor

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
  • Člověk a společnost
  • Člověk a jeho svět
 • průřezová témata
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova demokratického občana
  • Multikulturní výchova
  • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem, s obrázky
 • kritické myšlení
 • vyjednávání a rozvoj písemné argumentace
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • vyhledávání informací
 • výtvarné techniky

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou podrobně popsány; učitel si ale sám musí připravit úvodní motivaci a závěrečnou reflexi (k tomu ale mohou pomoci úvodní texty u jednotlivých kapitol)

 

Časová náročnost aktivit:

 • většinou do 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – pracovní listy připravené v příručce na okopírování, papíry, tužky, fixy, připravené karty atd.
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ úvodní text pro každý tematický celek může být v kombinaci s obrázkem využitý jako motivace do tématu

+ sada velkého množství různorodých aktivit, které jsou jednoduše použitelné bez velkých nároků na pomůcky i času na přípravu

+ aktivity směřují k přemýšlení nad vlastními postoji, jejich uvědomění a případné revizi

 

 Náhodně z obsahu:

 • Ujasňování hodnot
 • Seznámení s lidskými právy
 • Aby spravedlnost fungovala
 • Zapojení se do politického života
 • Řešení konfliktu

 

Ke stažení zde:

http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikaceDatum publikace: 30. 10. 2012

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

demokracie, odpovědnost, participace, právo, spolupráce