Vznik a historický vývoj EU

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Tento vzdělávací modul se zaměřuje na představení a vysvětlení skutečností, které vedly ke vzniku EU a podílely se na jejím dalším vývoji. Hlavní důraz je kladen na porozumění historickému a politickému kontextu vzniku a následného vývoje EU. Student bude znát nejenom důležité historické milníky vývoje EU, ale především je bude umět zasadit do kontextu tehdejší doby včetně významu, které s sebou konkrétní změny nesly.

Pomůcky

prezentace, prostěradlo, psací potřeby, papíry, lepidla, přílohy viz níže

Vlastní formulace cílů
 • Žák se dozvídá důležité historické okolnosti vzniku EU.
 • Žák je schopen identifikovat důležité historické milníky ve vývoji EU včetně významu, který pro vývoj EU měly. 
 • Žák porozumí vývoji EU v širším historickém a politickém kontextu.
Časový rozsah
90 minut
Popis uč. jednotky

Úvod, krátké představení dnešního tématu

 1. „Ledolamka“ – Prostěradlo (10 min.)

 • Blok zahájíme ledolamkou. Na zem rozložíme prostěradlo, studenti se postaví kolem něj. Bez pomoci rukou se musí všichni schovat pod prostěradlo. Studenty povzbuzujeme, nepomáháme. Cílem je, aby se všichni schovali pod prostěradlo.
 • Doporučení – pro skupinu nad 15 studentů je lepší použít prostěradlo na dvojlůžko.
 • Reflektujeme spolupráci celé skupiny, týmu, třídy. Zaměřujeme se na kooperaci celé skupiny, nebo organizaci aktivity jedním či dvěma studenty.
 • Na konci aktivity je vhodné rozebrat význam ledolamky, její propojení s tématem modulu (spolupráce).

 2. Promítání obrázků, videí (15 min.)

 • Studentům budeme postupně promítat videa. Na papíry zapisují vše, co je k danému videu napadne. Po každém snímku přečteme, co je napadlo. Pracujeme postupně a ponecháme čas na zápis.
 • Nápady je vhodné zapisovat na tabuli či flipchart.  
 • Co vás napadá, když vidíte video? Připomíná vám to něco? Co? Uveďte vše. Evokuje to ve vás nějaké pocity? Jaké?
 • Reflexe: Se studenty diskutujeme nad videi a jejich zápisky. Co ve vás evokuje těchto šest videí? Je důležité nehodnotit, co bylo dobře a co špatně.
 • Rozdělíme studenty do šesti skupin. Každá skupina „obdrží“ jedno video (můžeme krátce připomenout), zamyslí se nad ním a pokusí se je pojmenovat jedním či dvěma slovy. Vzniknou nám názvy jednotlivých období. Ponecháme krátký čas k diskuzi nad názvy období. Názvy období společně přečteme a diskutujeme jejich význam.

 3. Vzájemné učení (30 min.)

 • Studenti nadále pracují v šesti skupinkách. Každá skupina obdrží rozstříhaný text (viz příloha 03a_Text_Vzajemne_Uceni) a jedno vybrané období. Text si ve skupině poskládají a přečtou. Učitel zkontroluje jeho správnost, studenti si jej mohou slepit.
 • Pojmy, kterým nerozumí anebo jim jsou nejasné, si studenti zvýrazní. Společně jejich význam vysvětlíme.
 • Každý student si ve skupině připraví text tak, jako kdyby jej měl vysvětlovat svému spolužákovi. Zaměříme se na zapamatování toho nejdůležitějšího. Nezaměřujeme se na fakta či data, ale snažíme se zapamatovat si myšlenku daného období. Studentům ponecháme čas na přípravu, popřípadě každému dáme příslušný text (ve skupině text o stejném období).
 • Studenti se rozdělí do nových skupin tak, že v každé budou zastoupena všechna období, tedy od čísla jedna po číslo šest. Studenti si vzájemně předají informace o obdobích tak, jak si je zapamatovali. Studenti si ve skupince mohou dělat zápisky. Zároveň je vybídneme, aby si zapisovali případné otázky či nejasnosti.

4. Doplnění chybějícího textu (20 min.)

 • Skupiny se znovu promíchají – zvolíme rozpočítání v každé skupině od jedné do šesti.

Nově utvořené skupiny obdrží celý text (viz přílohy 04_Text_Vynechane_Obdobi), kde bude v každé skupině vynechané jiné období.

 • Studenti společně ve skupinách doplní chybějící informace. Zároveň probíhá diskuze. Jaké jsou příčiny, důsledky dané situace a daného období?
 • Jakmile budou všechny skupiny hotovy, postupně přečteme jednotlivé části a ostatní doplňují informace, které v textu nezazněly nebo které považují za důležité.

5. Diskutujeme ve dvojicích (15 min.)

 • Jak byste charakterizovali vývoj a vznik EU? Studenti se pokusí zformulovat odpověď jednou větou. Poté se rozdělí do dvojic. Vzájemně si své věty přečtou, musí se shodnout na jedné anebo vymyslí novou větu. Jakmile má dvojice větu vymyšlenou, spojí se s další dvojicí, se kterou se musí opět na větě shodnout nebo vymyslet novou. Vybrané dvojice mohou své věty přečíst.
 • Krátce se vrátíme k ledolamce a shrneme význam spolupráce skupiny. Jak se vám pracovalo ve skupině? Co vám šlo/nešlo? Co bylo nejtěžší? Co nejjednodušší? Co se vám líbilo/nelíbilo? Co byste změnili a proč?
 • Lekci ukončíme a shrneme tím, že si znovu projdeme zápisky na tabuli z úkolu č. 2, které uvedly, co bude tématem celé lekce. Zápisky by nám měly ukázat, co jsou hlavní témata a myšlenky jednotlivých období.
Hodnocení

Můžeme hodnotit aktivitu žáků v hodině.


Klíčová slova

Evropská unie, Občanem v EU, politika, spoluprácePřiložené soubory:
03_Text_Vzajemne_Uceni.docx  
04a_Text_Vynechane_Obdobi_1.docx  
04b_Text_Vynechane_Obdobi_2.docx  
04c_Text_Vynechane_Obdobi_3.docx  
04d_Text_Vynechane_Obdobi_4.docx  
04e_Text_Vynechane_Obdobi_5.docx  
04f_Text_Vynechane_Obdobi_6.docx  Autor: Milan Hrubeš, Lucie Pištěková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.