Základní koncepty politického myšlení

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu lekce žáci vyhodnotí tvrzení, tím se postupně seznámí s hodnotami nepřímo ovlivňujícími politickou argumentaci a diskuzi. Některé z těchto hodnot podporují lidská práva, jiné nikoliv. V aktivitách v lekci uvedených se žáci učí ochotě seznamovat se s hodnotami a postoji bez ohledu na to, zda se s nimi ztožňují či nikoliv - podstata politické diskuse a filozofie.

Obdobnou lekci pro SŠ najdete pod názvem "Seznámení se s politickou filozofií".

Pomůcky
 1. Pracovní list Seznam tvrzení a sloganů
 2. Pracovní list Tvrzení o moci a vládnutí
 3. Volební plakáty, videoklipy, výňatky z proslovů politického života

Zajímavé odkazy:

Vlastní formulace cílů
 • Žáci vyhodnotí tvrzení, která souvisí s veřejným životem a politickou filozofií, a posoudí různost názorů (svých spolužáků)
 • Žáci zdůvodní, proč je pro politickou diskusi třeba seznamovat se s hodnotami a postoji bez ohledu na to, zda se s nimi ztotožňují či nikoliv
Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

Motivace (komentář pro učitele):

V rámci politické filozofie kombinujeme symboly (například pěticípá hvězda může být symbolem socialismu nebo také holistického pohledu na lidstvo a vesmír) a koncepty, abychom vyjádřili naše myšlenky a názory. Ty však mohou být rozpolcené nebo zavádějící. Proto si musíme vzájemně vysvětlit naší volbu a musíme si pečlivě naslouchat. Shodnout či neshodnout se můžeme na spoustě věcí. Měli bychom se jeden k druhému chovat s respektem - až pak můžeme vést dobrou diskuzi.

Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům (EDC/HRE) v sobě zahrnuje dvě dimenze. První souvisí s obsahem. Porozumění politické filozofii je v EDC/HRE důležité pro uvažování nad problémy a jejich následné řešení. Porozumění politické filozofii vnáší do řešení problému určitý hodnotový systém a možnost vzájemně si lépe rozumět.

Druhá dimenze EDC/HRE se týká kultury civilizovaného konfliktu - argumentování pokud možno s úsměvem. Tato kultura konfliktu musí být vyučována ve škole formou osobní zkušenosti a reflexe. Vyučování může začít v útlém věku a je hodně závislé na příkladech nastavených učiteli a řediteli. Učitel EDC/HRE musí udělat vše pro to, aby se vyvaroval dvěma nástrahám. Jednou z nich je politická korektnost. Úkolem učitele není učit studenty o nějaké upřednostňované politické doktríně a rovněž nesmí studenty nutit k akceptaci jeho osobních názorů. Druhou z nich je tiché opomíjení, což je sotva patrná forma útlaku. Studenti by se měli naučit poskytovat druhým prostor pro reakci. Učitel by měl nabádat studenty, aby objasňovali svůj názor, aby je ostatní pochopili, ovšem neměli by být nuceni svou volbu ospravedlňovat.

 

 

Aktivita "Základní koncepty politického myšlení"

Příprava pomůcek: kopie pracovního listu Seznam tvrzení a sloganů pro každého žáka, případně volební plakáty, výňatky z volebních proslovů apod.

Průběh: Žáci se rozdělí do skupin po dvou či čtyřech. Každý pracuje nad svým pracovním listem, ale diskutují společně ve skupině - úkolem žáků je určit důsledky tvrzení uvedených v pracovním listě, popřípadě ve volebních sloganech a jiných materiálech (v případě mladších žáků učitel uvede nejdříve nějaké příklady).

Závěr a reflexe: Učitel v závěrečné debatě vybere spolu s žáky několik tvrzení (pro žáky nejzajímavější, kontroverzní, jednoznačné...) a ty společně proberou v rámci třídy, resp. budou diskutovat o důsledcích těchto tvrzení. Pravděpodobně vyvstane problematika různých důsledků pro různé skupiny ve společnosti - i to je potřeba akceptovat a prodiskutovat. Podstatou závěrečné debaty je politická kultura - ochota seznámit se s hodnotami a postoji druhých, bez ohledu na to, zda se s nimi ztotožňuji či nikoliv.

 

 

Aktivita "Postoje k moci"

Příprava pomůcek: Pracovní list Tvrzení o moci a vládnutí

Průběh aktivity: Třída je rozdělena na dvojice. Žáci dostanou pracovní list, úkolem je projít si Tvrzení o moci a vládnutí, do dvojic jsou rozděleni proto, aby měli partnera pro případnou diskuzi, ale mohou samozřejmě pracovat i zcela samostatně. Při samostatné práci se alespoň společně ve dvojicí mohou podívat na to, kdy se rozhodli shodně a kdy nikoliv (mohou i určit číselně, v kolika případech souhlasu / nesouhlasu s tvrzením měli ve dvojici shodu). V další fázi se žáci spojí systémem "slévání řeky" do čtveřic, dále do skupin po osmi až se spojí celá třída a vyhodnotí tři tvrzení, které považují za nejvíce rozporuplné (dle poměru souhlasných ku nesouhlasným tvrzením ve skupině). Zároveň vyhodnotí dvě tři tvrzení, kde panovala nejvyšší shoda. Poznámka: je možné ponechat v závěru procesu spojování skupin tzv. systému řeka třídu rozdělenou do dvou velkých skupin a každá skupina připraví jednu skupinu tvrzení (viz výše, zadá učitel).

Závěr a reflexe: Žáci prezentují tvrzení s největší shodou a s největší neshodou v udělení souhlasu / nesouhlasu a společně diskutují nad argumenty spolužáků. Diskuze je řízena učitelem či schopným žákem. Podstatou závěrečné debaty je politická kultura - ochota seznámit se s hodnotami a postoji druhých bez ohledu na to, zda se s nimi ztotožňuji či nikoliv.

Možnost domácí práce: Žáci přemýšlí o svých hodnotových systémech a zpracují písemné zamyšlení. Pro zpestření mohou využít symboliku barev - ke svým hodnotám přiřadí barvy s odůvodněním, proč zrovna tato barva u nich symbolizuje danou hodnotu. Reflexi této práce mohou svěřit spolužákovi, kterého si sami vyberou nebo učiteli.

Hodnocení
 • Vyplněný pracovní list Seznam tvrzení a sloganů s vepsanými dalšími poznámkami - viz komentáře spolužáků a vyhodnocená tvrzení celou třídou společně
 • Vyplněný pracovní list Tvrzení o moci a vládnutí s vepsanými poznámkami o jednoznačných tvrzeních (jednotný souhlas či nesouhlas) a kontroverzních tvrzeních

Klíčová slova

demokracie, politika, projevit názorPřiložené soubory:
Prac. list Seznam tvrzení a sloganů.doc  
Prac. list Tvrzení o moci a vládnutí.doc  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Ondřej Horák

  Ondřej Horák

  Děkujeme za upozornění. Pracovní listy byly nahrány a pak se někam záhadně vypařily. Přílohy jsme nahráli znovu. Je nyní vše v pořádku?

  11. 4. 2016 / 17:56 1460390196
 • Marie Mrázková

  Marie Mrázková

  Velmi mě tato lekce zaujala. Bohužel jsem nenalezla pracovní listy. Hledám špatně nebo byly opomenuty? Pokud není chyba u mně, mohly by být prosím doplněny? Děkuji a těším se.

  31. 3. 2016 / 13:24 1459423486