Zodpovědné chování

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
6. ročník - Základní školy

Abstrakt

Žáci se seznámí s pojmem zodpovědné a nezodpovědné chování/jednání. Naučí se je rozlišovat. Zamýšlí se nad tím, kdo ovlivňuje a formuje naše zodpovědné chování/jednání, i nad důvody proč se chovat zodpovědně. Analyzují na příkladech důsledky nezodpovědného chování/jednání.

Pomůcky

papír, psací potřeby, Pracovní list – Situace, Pracovní list – Otázky

Vlastní formulace cílů

Žák porozumí tomu, co znamená "být zodpovědný"  a snaží se porozumění aplikovat ve svém osobním jednání.

Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky

1. Motivační aktivita:

Aktivita se snaží posílit důvěru mezi spolužáky, k převzetí zodpovědnosti za druhé.

Autíčka: Žáci si vytvoří dvojice. Jeden žák představuje auto – má zavázané oči šátkem. Druhý žák představuje řidiče, bude své „autíčko“ řídit po třídě. Navigovat ho však může jen lehkým dotykem (na ramena, paže). Úkolem řidiče je vést své autíčko tak, aby se vyhnulo ostatním vozidlům ve třídě. Po několika minutách se žáci vymění (aby každý zažil roli autíčka i řidiče). Pokud máte čas, můžete prostřídat dvojice tak, aby si žáci zažili roli i s jiným spolužákem.

Poté co učitel žáků ptá: Jak jste se cítili? Která role vám vyhovovala více? Proč? Je snazší řídit, nebo se nechat vést? Vadili vám dotyky při navigování? Proč? Kdo vás dobře navigoval? Jaké dovednosti k tomu využil?

 

2. Práce ve skupinách – téma hodiny:

a) Učitel rozdělí žáky do skupin.

b) Každá skupina obdrží 3 lístky se situacemi:

 

  • Jára si s oblibou hraje s míčem na silnici před jejich domem.
  • Auto vjelo na přejezd, přestože blikala výstražná světla.
  • Moje kamarádka má psa. Vůbec se o něj nestará a ani ho nevenčí. A to si ho tolik přála!

 

Učitel vyzve žáky, aby odpověděli na otázku: Mají situace něco společného? Co dané situace spojuje? Co postavám v situacích chybí? – ZODPOVĚDNOST (téma dnešní hodiny).

 

Další návodné otázky:

  • Dokážete uvést příklady situací, při nichž je důležité chovat se zodpovědně?
  • „KDO nebo CO vede člověka k zodpovědnému chování/zodpovědnosti?“ (Odpověď: rodiče, učitel, vlastní zkušenost, náboženství, pravidla ve společnosti, tradice… - rozbor daných odpovědí, tj. konkrétní příklady)
  • Kdy se člověk stává zodpovědným?
  • Jaké pocity prožívá člověk, který se zachová nezodpovědně/zodpovědně?

 

3. Zodpovědný a nezodpovědný člověk:

a) Žáci zůstávají ve skupinách.

b) Každá skupina nakreslí 2 postavy člověka (mohou obkreslit jednoho ze členů skupiny).

c) Jedna postava bude znázorňovat zodpovědného občana, druhá nakreslená postava bude znázorňovat toho, komu zodpovědnost chybí. (Postavy lze opatřit znaménky + a -, nebo mohou mít napsáno na „hlavě“ – Ten, kdo MÁ zodpovědnost. / Ten, komu zodpovědnost CHYBÍ.)

d) Žáci vymýšlí konkrétní příklady jednání pro tyto postavy.

Příklady: Zodpovědný člověk - Je upřímný. Dělá to, co má. Respektuje zákony. Je připraven pomoci. Dokončí, co začal. Přemýšlí, než něco udělá. Dokáže přijmout následky/důsledky svého chování a jednání.

 Nezodpovědný člověk - Zanedbává práci/přípravu. Jedná, jak chce. Nemluví pravdu. Obviňuje druhé. Nevrací půjčené věci. Neposlouchá rodiče. Je nezdvořilý.)

Pokud se domníváte, že je úkol pro žáky obtížný, můžete připravit „příklady vět“ sami a žáci je budou k postavám jen přiřazovat.

 

Žáci se mohou zamýšlet i nad následkem/výsledkem takového jednání. (Například: Pokud přijdu včas domů, budou mi rodiče více věřit, dokážu jim, že se na mne mohou spolehnout a mohu tak získat určité „výhody“. Třeba budu moci příště být venku s kamarády o hodinu déle.  Pokud nepřijdu domů včas, budou rodiče zklamaní a nejspíš mě příště za kamarády nepustí. - Pokud se přiznám příteli, že jsem mu něco rozbil, posílí to důvěru a respekt mezi námi.  Pokud se nepřiznám, budu mít výčitky svědomí. A pod.)

 

Námět pro další aktivitu: Žáci mohou využít část těla kreslené postavy a doplňovat k nim rčení (popřípadě přirovnání), která se tematicky dotýkají. (Například: Vzít si něco na svá bedra (odpovědnost). Mazat někomu med kolem pusy (nepravda). Je to na dlouhé lokte (trpělivost). Omotat si někoho okolo prstu (využívat ho). Mít něco v paži (zvládat situace).

Žáci mohou využít například publikaci Jaroslava Zaorálka „Lidová rčení“ , popřípadě internet.

 

4. Práce ve dvojicích:

a) Každá dvojice dostane kartu se situací/příběhem (Pracovní list – Situace).

b) Přečte si situaci/příběh a rozhodne o možných důsledcích pro zúčastněné osoby.

c) Navrhne příklad zodpovědného chování společně s důsledky takového jednání. Společně vyplní pracovní list (Pracovní list – Zodpovědné jednání).

d) Každá dvojice představí své příběhy/situace společně s návrhem řešení. Ostatní skupiny mohou případně doplnit to, co chybí.

 

5. Reflexe:

Příklady návodných otázek:

a) Učitel vyzve žáky, aby se pokusili stanovit si předsevzetí alespoň u dvou jednání, ve kterých vědí, že se mohou zlepšit. Příští hodinu mohou, v úvodní části hodiny, o změnách hovořit.

b) Napadá vás, kdy se váš kamarád zachoval nezodpovědně? Mrzelo vás to? Chtěli byste mít raději zodpovědného nebo nezodpovědného kamaráda? Proč?

c) Každý žák se pokusí sepsat 5 příkladů vlastního zodpovědného chování, které v příštích hodinách může uplatnit (například ve třídě, doma, v přírodě, na ulici apod.) - Jak se stát zodpovědnější ve škole nebo doma?

Hodnocení

Pracovní list (tabulka), 5 příkladů vlastního zodpovědného chování, archy s nápady "Jak se stát zodpovědnějším?"


Klíčová slova

odpovědnost, osobnostní rozvojPřiložené soubory:
zodpovedne_chovani_otazky.docx  
zodpovedne_chovani_situace.docx  Autor: Petra Slámová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.