Zodpovědné zadlužování

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
8. ročník - Základní školy

Abstrakt

Samostatná práce – pomocí otázek zamyšlení se žáka nad problematikou dluhů. V pracovních skupinách práce s textem metodou skládankového učení. Na závěr samostatná práce - argumentace k základním otázkám tématu a seznámení se s tím, kam se obrátit o pomoc v souvislosti se zadlužením.

Pomůcky

Pracovní listy

Vlastní formulace cílů

Žák má za úkol:

- uvědomit si nebezpečí zadlužování

- rozpoznat rizikové chování v souvislosti s hospodařením s penězi

- seznámit se s možnostmi odlužování

- pracovat s textem

- správně argumentovat

- pracovat ve skupině

Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky

Žák pracuje nejprve samostatně – snaží se pomocí otázek zamyslit nad problematikou dluhů.

Poté se třída rozdělí do pracovních skupin po čtyřech žácích a každý žák pracuje metodou skládankového učení. Každý pracuje se svým textem a po splnění úkolu prezentuje výsledek ve skupině.Všichni členové se vystřídají, a tak se seznámí postupně navzájem s celým textem.

Na závěr hodiny žák pracuje opět sám – připraví si argumentaci k základním otázkám tématu zodpovědné zadlužování.Rovněž se seznámí s tím, kam se obrátit o pomoc v souvislosti se zadlužením.

Podrobnější popis práce viz. pracovní listy v příloze.

 

 

Odborné informace a pojmy:

půjčka, úvěr, leasing, hypotéka, dluh, úspora, platební karty, exekuce, obstavení platu, směnka, věřitel, zastavení nemovitosti, dražba , splátkový kalendář

Hodnocení

Hodnotit lze správnou formulaci otázek, způsob předání informací, užívání vhodných argumentů,samostatnost při plnění úkolů a spolupráci ve skupině 


Klíčová slova

kritické uvažování, participace, projevit názorPřiložené soubory:
hodina_OV__1.docx  Autor: Alena Štruncová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
  • Jméno

    Jméno

    Kateřina Křížová

    22. 1. 2024 / 13:21 1705926071