Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Naše koncepce

Občanská společnost a instituce

 

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na porozumění vztahu mezi institucemi moci výkonné, zákonodárné a soudní, státní správou, místními samosprávami a občanskou společností. Hlavním smyslem celé oblasti je vést žáky k tomu, aby si uvědomovali význam občanské společnosti a občanského sektoru pro utváření plnohodnotné demokratické společnosti a pro výkon kontroly fungování institucí státu.

 

Nosné myšlenky:

 • Díky sdružování s ostatními, může občan snadněji uplatňovat svůj pohled na dění ve společnosti.
 • Demokratický stát má co nejvíce umožňovat občanům vstupovat do rozhodovacích procesů.
 • Všichni jsme občané státu a musíme se podřídit pravidlům, která upravují naše soužití s druhými.
 • Občanský sektor (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a podobně) usiluje o uskutečnění hodnot občanské společnosti.
 • Překročí-li sociální napětí únosnou míru, stává se hrozbou pro demokracii.
 • Rezignuje-li občan na svoji osobní účast na veřejné kontrole institucí, riskuje, že budou fungovat v jeho neprospěch.
 • Demokracie funguje pouze tehdy, pokud lidé sdílejí základní demokratické hodnoty – úctu k lidským právům, úctu ke svobodě a respekt k druhému.

 

Cíle:

 • Žák rozpoznává rozdíl mezi společností a pospolitostí a na konkrétních příkladech ze života uvede některé z motivací, které lidi k vytváření pospolitosti vedou.
 • Žák pojmenuje výhody rozvinuté občanské společnosti pro fungování demokratických institucí.
 • Žák dovede rozpoznat a vyhodnotit vazby mezi občanskou společností a občanským sektorem. Orientuje se v různých formách občanského sektoru a dovede rozpoznávat jejich hodnotové zázemí a cíle.
 • Žák dovede rozlišovat různé role a vzájemné vztahy státu a občanské společnosti ve veřejném prostoru.
 • Žák rozpoznává rizika pro svobodu, která plynou ze sociální nerovnosti.

 


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.

» Návrat zpět