Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Naše koncepce

Principy občanství a demokracie

 

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na porozumění základním předpokladům a mechanismům, na nichž demokracie spočívá. Hlavní důraz je kladen na konkrétní uchopení svobody v každodenním životě, na příležitosti pro její využití i zneužití v demokracii a identifikaci vzájemných vazeb mezi svobodou a rovností. Na základě těchto osobních prožitků lze pěstovat porozumění pojmům jako právo, povinnost a řád.

 

Nosné myšlenky: 

  • Svoboda je příležitost k tomu, chovat se odpovědně.
  • Svobodu lze dlouhodobě udržet pouze tehdy, pokud péči o její zachování považují všichni občané za svou povinnost.
  • Demokracie nejlépe umožňuje naplňovat ideu svobody a rovnosti jednotlivce.
  • Respekt k rozmanitosti činí společnost stabilnější, výkonnější a méně agresivní.
  • Občanství je univerzální princip a může tedy být základem soudržnosti společnosti s více kulturami.

 

Cíle:

  • Žák na příkladech z každodenního života rozpoznává využité, nevyužité a zneužité příležitosti ke svobodnému jednání.
  • Žák popíše každodenní projevy nesvobody ve svobodných režimech. Vyvodí kritéria pro svobodný prostor, na který má právo každý jedinec.
  • Žák z konkrétních situací vybírá ty, v nichž rozpoznává rizika pro svobodu, která plynou z mechanismu voleb (například prostřednictvím populismu).
  • Žák formuluje možné argumenty proti demokracii a platnost těchto argumentů kriticky vyhodnotí.
  • Žák formuluje rizika pro svobodu občanů, která se skrývají v demokracii.

 


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.

» Návrat zpět