Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018 - INSPIRACE

 

Prezidentské volby 2018 jsou za rohem - jak na ně ve výuce? Připravili jsme pro Vás přehled, který nabízí další inspiraci a tipy k hlubšímu zkoumání souvislostí a aktivnějšímu zapojení. Přispějte se studenty k férovější kampani, zkoumejte předvolební průzkumy, nebo uspořádejte volby vlastní!

 

Pusťte si tematický film - NOVINKA!!!

 

Film Hledá se prezident lze zhlédnout po registraci na portále Jednoho světa na školách

Tomáš Kudrna / ČR / 2013 / 104 min.

Víte, co všechno je potřeba k tomu, aby mohl občan České republiky kandidovat na prezidenta? Je pro úspěch ve volebním boji výhodnější neformální vystupování a pořádání besed s voliči v divadlech či hudebních klubech, anebo je lepší řečnit na náměstích a využívat různé zákulisní politické praktiky? Může ve vyostřeném volebním boji prezidentský kandidát někomu věřit? A může člověk věřit předvolebním slibům jednotlivých kandidátů? Neříkají náhodou něco zcela jiného před kamerami televizních štábů, a něco zcela jiného v soukromí? Možné odpovědi na tyto a další otázky se pokusil najít režisér Tomáš Kudrna. Ve svém dokumentu o průběhu první přímé volby prezidenta České republiky v roce 2013 se mu podařilo velmi věrně a zblízka zachytit, jak probíhal volební boj devíti kandidátů od jeho počátků až do samotného zvolení. Snímek nabízí jedinečnou příležitost poznat soukromou tvář prezidentských kandidátů i členů jejich volebních týmů tak, jak to nebylo možné prostřednictvím zpravodajských médií.

 

Kdo že vyhraje ty volby?

 

Předvolební období je často nasycené nejruznějšími odhady, analýzami a předvolebními průzkumy. Podle sociologa Jana Hartla je podíl lidí, kteří k výsledkům výzkumů nějak přihlížejí kolem 40 %. Výsledky průzkumů tak mohou v konečném výsledku hrát vcelku významnou roli, a to i s ohledem na to, že velká část voličů bývá před volbami do poslední chvíle nerozhodnutá. Existují proto pravidla, která zakazují zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů tři dny před volbami.

 

Přehled a srovnání preferencí z jednotlivých předvolebních průzkumů nabízí např. tento článek. Pravděpodobnosti vítězství nabízí například model Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který zohledňuje vedle výsledků průzkumů (vážených stářím a kvalitou), ale také například kurzy sázkových kanceláří. Z poskytnutého grafu lze vyčíst nejen současné pravděpodobnosti, ale také to, jak se vyvíjely v čase. Web nabízí také odpovědi na nejčastější otázky veřejnosti. Pokud Vás tento projekt zajímá, přečtěte si rozhovor s ekonomkou Zuzanou Havránkovou, který nástroj “Kdo vyhraje volby” sestavila.

 

Tipy do hodin:

  • Hledejte s žáky různé předvolební průzkumy a srovnejte jejich výsledky. Pokud již alespoň první kolo voleb proběhlo, zařaďte do srovnání také reálné výsledky. V čem se liší? Lze ve výsledcích vysledovat nějaké markantní rozdíly - a z čeho mohou plynout? Pokud by žáci šli volit, vzali by při rozhodování v potaz výsledky předvolebních výzkumů? Diskutujte, jaký dopad mohou mít jejich výsledky na voliče (věděli jste například, že podle výsledků předvolebních průzkumů Česká televize obvykle vybírá kandidáty do svých předvolebních debat?). Za jakých okolností mohou podle nich nastat tyto jevy (převzato z Bulletinu advokacie, viz odkaz): “bandwagon effect” (“volič svůj hlas odevzdá kandidátovi, který by dle výsledků měl i v samotných volbách zvítězit, neboť se chce chovat konformně a dá tak na doporučení ostatních”), “wasted vote effect” (“volič neodevzdá hlas svému favoritovi, neboť dle odhadu je tento pod hranicí zvolitelnosti”) nebo “efekt vypůjčeného hlasu” (“volič volí potenciálního koaličního partnera svého favorita tak, aby tito společně dosáhli potřebné rozhodovací většiny”)?

  • Prozkoumejte s žáky různé typy výzkumů (např. výzkum CVVM, Kdo vyhraje volby a Mapu voličů Behavio). Jak se liší? V čem spočívají výhody a slabiny každého z nich? Co nám (ne)říkají? Rozdělte žáky do tří skupin a nechte je zpracovat T-graf pro každý typ výzkumu. Každou skupinu nechte své poznatky formulovat do otázek pro své spolužáky (např.: Který z výzkumů nám ukazuje, jaké kandidáty respondenti zvažují? Který přístup je nejvíce odolný vůči manipulaci s výsledky a proč?) a ty pak zamíchejte a zodpovězte (společně, ve skupinách nebo jednotlivě jako domácí úkol).Přispějte k férovější kampani

 

Věděli jste, že od tohoto roku pro financování volebních kampaní a politických stran platí nová pravidla?

Měla by zabránit tajným sponzorům, netransparentním rozpočtům na kampaně a obecně znesnadnit přešlapy, které si pamatujeme z minulých let (pokud Vás zajímá, jak vypadala dlouhá cesta k férovějším kampaním, čtěte zde). Kandidáti se tak například nově musí vejít do předem stanoveného rozpočtu (v případě prezidentských kandidátů jde o maximální částku 40 milionů pro první kolo a 10 milionů pro druhé kolo voleb) či k financování používat transparentní účty. U každé kampaně či reklamy bychom nově měli být schopni dohledat, kdo za ní stojí a z jakých peněz se skutečně platí. Nad dodržováním pravidel ohledně výdajů za kampaně dohlíží na základě Zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích letos zřízený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. V sekci Aktuality se můžete dočíst, jakými proviněními se úřad v poslední době zabýval a jaké tresty udělil (včetně trestů za porušení pravidel pro volební kampaň při volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017). Některé iniciativy podporují průběžnou kontrolu ze strany veřejnosti.

Jak transparentní jsou prezidentští kandidáti ve svých předvolebních kampaních? Pusťte si video Transparency International!

 

Fér volby (Rekonstrukce státu)

Fér volby jsou iniciativou Rekonstrukce státu, která informuje o nových pravidlech a zapojuje veřejnost do shromažďování příkladů ze současné volební kampaně. Tato aktivita by měla přispět k vyjasňování nových pravidel u kandidujících subjektů i veřejnosti. A v neposlední řadě také sběrem podnětů od veřejnosti odlehčit práci novému úřadu, který má omezené kapacity

Pokud si všimnete politické reklamy/volební kampaně, která například neobsahuje informaci o tom, kdo ji objednal a vytvořil - nebo je naopak dobrým příkladem naplňování nového zákona - podíváte se do přehledu kampaní, zda již v databázi není (filtry umožňují snadné vyhledávání). Pokud ne, vložíte ji do aplikace a právníci iniciativy zhodnotí, zda je možné, že došlo k pochybení a případně předají podnět úřadu. Pokud jde o kladný případ, přispějete k vytvoření databáze příkladů dobré praxe pro další volby.

 

Tip do hodin:

  • Pusťte si video o transparentnosti jednotlivých prezidentských kampaní a diskutujte s žáky: Která kritéria pro hodnocení transparentnosti jsou důležitá pro ně osobně? Zastavte se zejména u tématu dárců z řad firem - proč (ne)má veřejnost vědět o těchto zdrojích financování? V čem spočívají případná úskalí?
  • Rozdělte žáky do skupin a představte jim některé přešlapy v předvolebních kampaní z předchozích let. Společně se zamyslete nad tím, proč jsou některé dosavadní praktiky politických stran/kandidátů problematické a neférové (ať už vůči veřejnosti či ostatním kandidátům). Prozkoumejte nová pravidla, např. o neoznačené volební kampani a vyhlaste týden honu na neférovou politickou reklamu. Ve třídě jí shromážděte co nejvíce (fotky, popisy) a pokuste se vyhodnotit, zda došlo k pochybení. Zjistěte, zda už jsou Vaše příklady nahrané v přehledu kampaní a pokud ne, přidejte je. Co se bude dít dál? Toto téma zpracovává lekce Na cestě k transparentnější politické kampani? na portálu Výchova k občanství.

     

 

 

Transparentní volby (Transparency International)

Výdaje a celkovou transparentnost polických kampaní sleduje a vyhodnocuje také Transparency International (TI). TI vydává také Příručku informovaného voliče, která představuje základní pravidla transparentního financování, tak jak je definuje zákon, a ještě před volbami představuje, jak si jednotlivé strany v tomto směru vedou. Konkrétně transparentnost kampaní jednotlivých prezidentských kandidátů komentuje Transparency International v tomto videu.

 

Portál politickefinance.cz

Informace o hospodaření politických stran a jejich dárcích přehledně zpracovává portál politickefinance.cz. Stranám vystavuje stranám vysvědčení jako ve škole v těchto kategoriích: riziko střetu zájmů, zahraniční vliv, finanční stabilita, anonymní dárci a transparentnost, a obsahuje podrobnější, dokreslující informace. V databázi darů je pak možné podrobněji nahlédnout do zákulisí financování - jednak je možné podle různých parametrů vyhledat dar pro určitou stranu a jednak prozkoumat skladbu přijmů a výdajů politických stran, dluhy, výroční zprávy a zejména dary stranám (přičemž je možné dohledat naopak také všechny příjemce darů jednoho dárce, osoby na něj napojené, apod.). Ani na tomtu portálu nelze dohledat informace o financování kampaní prezidentských kandidátů

 

Transparentní účty

Pohyby na transparentních účtech kandidátů sleduje například graf dostupný např. na webu idnes.cz.

 

Uspořádejte volby na své škole

 

Volby “nanečisto” mohou být skvělou vzdělávací příležitostí. Ať už s podporou Jednoho světa na školách (JSNŠ), či svépomocí, uspořádejte na své škole studentské volby. Volební urny vytáhněte ze školního skladu nebo si je půjčte na obecním úřadě. Inspirujte se u JSNŠ, jak na to (vytvořte volební komisi a připravte volební místnost) a doplňte samotný akt volby o vzdělávací lekce na téma voleb či další aktivity.

 

Výsledky prvního kola prezidentských voleb pod taktovkou JSNŠ naleznete zde.
Napadají Vás další způsoby, jak tyto nástroje využít? Víte o dalších zdrojích inspirace, která by mohla být užitečná pro další pedagogy? Dejte nám vědět na e-mail: info@obcanskevzdelavani.cz, co Vám v hodinách fungovalo a jaké aktivity zvažujete zařadit do výuky!

 

Zpět na rozcestník k volbám