Vzděláváním k demokracii

Vzděláváním k demokracii Překlad první ze série příruček pro výchovu k demokratickému občanství a k lidským právům (VDO/VLP) vydávaných Radou Evropy. Tento manuál se skládá ze tří částí. V první představuje základní principy výchovy k demokratickému občanství a k lidským právům, ve druhé nabízí návody pro interaktivní a konstruktivní učení a ve třetí části sadu konkrétních nástrojů využitelných v VDO/VLP.

Dostupnost fyzicky, cena:

 

Dostupnost elektronicky:

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Osovostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Multikulturní výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky – ne jako prostředek k uskutečnění aktivit, ale z pohledu jejich efektivního využití vyučujícím i žáky:

 • bádání v knihovnách
 • bádání na internetu
 • rozhovory a ankety
 • práce s obrázky
 • myšlenkové mapy
 • výroba plakátů
 • pořádání výstav
 • plánování a pořádání představení a prezentací
 • powerpointové prezentace
 • psaní novinových článků
 • pořádání diskuzí

 

Metodická podpora:

 • výborná – celá kniha je zaměřena na metodickou podporu výuky o / pro / s použitím demokracie a lidských práv, rozebírá téma z různých úhlů pohledu, klade otázky (a odpovědi) jak učitelům, tak žákům/studentům

 

Časová náročnost aktivit:

 • neobsahuje aktivity (je teoretickým zázemím k dalším pěti dílům publikací VDO/VLP)

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – žádné
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – pojmy jsou vysvětleny v textu

 

Subjektivní hodnocení:

+ publikace popisuje jak pojmy jako demokracie, lidská práva, občanství, tak se podrobně zabývá způsobem jejich výuky, zaměřuje se na vyučujícího, jeho přístup a postoje, množstvím položených otázek jej nutí k zamyšlení před tím, než začne s výukou

+ podrobný popis těch metod a forem výuky, při kterých dochází k aktivnímu zapojení žáků

 

Náhodně z obsahu:

 • Část 1 – Porozumění demokracii a lidským právům
   • Výzvy pro tradiční model občanství
   • Výchova k lidským právům a její spojitost s Výchovou demokratického občana
   • Přístup ke školnímu vzdělávání založený na lidských právech
 • Část 2 – Vyučování demokracii a lidským právům
   • Pracovní složka 1: Jak se mohu věnovat politice ve svých hodinách VDO/VLP?
   • Pracovní složka 2: Proč křída a slova nestačí aneb „odučeno ≠ naučeno“ a „naučeno ≠ uplatněno v reálném životě“
   • Pracovní složka 5: Hodnocení studentů – vliv hodnocení na pojetí sebe sama
 • Část 3 – Nástroje pro výuku a studium demokracie a lidských práv
   • Nástroj 2: Kooperativní učení
   • Nástroj 2: Pracovní list pro studenty pro reflexi jejich učení
   • Nástroj 13: Psaní novinových článků

 

Ke stažení zde:

http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikaceDatum publikace: 30. 4. 2012

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

demokracie, kritické uvažování, lidská práva, občanská společnost, odpovědnost