Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Naše koncepce

Participace občana

 

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle, které podněcují žáky k porozumění významu aktivity občana, pokud chce ovlivňovat dění ve veřejném prostoru. Oblast navazuje na předešlé cíle zaměřené na vztahy mezi institucemi státu a občanskou společností a prohlubuje citlivost pro situace, v nichž by měl občan aktivně jednat a pomocí adekvátně zvolených postupů hájit zájmy společenství, v němž žije.

 

Nosné myšlenky:

 • Pouze aktivní občan může ovlivnit dění ve společnosti.
 • Teprve vstupováním do veřejného dění se z člověka stává občan.
 • Rezignací na politiku se občan vzdává možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žije.
 • Každý má právo podílet se na rozhodování ve společnosti, ale toto právo může být naplněno pouze aktivním vyhledáváním příležitostí k zapojení do veřejného dění.
 • Pro efektivitu jakékoliv činnosti ve společnosti je nutný rozvoj znalostí a komunikačních dovedností.
 • Politika je zdlouhavý a komplikovaný proces hledání a naplňování veřejného zájmu.
 • Občané musí politiky kontrolovat, jinak hrozí, že politici nebudou sledovat veřejný zájem, ale zneužívat jim svěřenou moc ve svůj osobní prospěch.
 • Demokracie dává občanům hodně svobody, ale ta musí být spojena s respektem k názorům druhých.
 • Účast občanů na rozhodování o dění ve společnosti je velmi náročný, zdlouhavý a také finančně nákladný způsob řízení společnosti, přesto bychom s ohledem na zkušenost moderních evropských dějin neměli podlehnout pokušení se jí vzdát.
 • Řešení těžkopádnosti demokratických procesů nespočívá v jejich omezování ale naopak v rozvoji schopnosti racionální společenské diskuse.
 • Velkou oporou pro skutečné občanství je, pokud si člověk dokáže najít místo v rámci společenství, ve kterém žije.
 • Občanskou kulturu spoluvytváří kultivovaní a zodpovědní lidé.

 

Cíle:

 • Žák identifikuje a pojmenuje problémové oblasti ve svém okolí a určí, kdo může/má problém řešit.
 • Žák na konkrétním příkladě navrhne vhodné způsoby, jak řešení problému nastartovat a určí, které osoby a instituce zapojit.
 • Žák popíše své vlastní zapojení/nezapojení do občanských aktivit.
 • Žák z nabízených modelových situací charakterizuje vzájemné vazby mezi soukromým životem a veřejným prostorem.
 • Žák popíše a na příkladech ze života doloží zdravé a nezdravé podoby vztahu mezi občany a jejich volenými zástupci – politikem.

 


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.

» Návrat zpět