Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VOLBY 2017 - LEKCE


Volby 2017 jsou za rohem - jak na ně ve výuce? Připravili jsme pro Vás přehled lekcí, které byste před volbami mohli ve výuce využít. Nabízí klasiky z našeho archivu i aktivity z dílny dalších iniciativ, včetně filmů s lekcemi.


 

Samostatné lekce

 

Lekce Demokracie a volby (Metodický portál Výchova k občanství, COV)

Žáci se zamýšlí a diskutují nad tím, co je nezbytné pro fungování zastupitelské demokracie a vlastní účastí ve volbách v souvislosti s informacemi o účasti Čechů. Žáci si uvědomují podstatu demokracie, roli a význam občanů v demokracii a význam a roli voleb v demokratických režimech.

Pro žáky: 3. a 4. ročníku SŠ/Gymnázií

Délka: 90 min.

 


Lekce Volby v ČR (str. 13 příručky Czekuj Česko, FOM)

Žáci si v lekci osvojí základní terminologii spojenou s volbami. Jsou schopni vysvětlit, do jakých orgánů se v ČR volí a za jakých podmínek (včetně popisů voleb).

Pracovní listy k lekci obsahují základní terminologii související s volbami (většinový/poměrný volební systém, uzavírací klauzule, aktivní/pasivní volební právo, všeobecné/tajné/rovné volební právo, preferenční hlasy, koalice) a přehled orgánů, do kterých probíhají všeobecné volby a jakým způsobem volba probíhá (Poslanecká sněmovna, Senát, Evropský Parlament, zastupitelstva obcí a krajů; chybí volba prezidentská).

Délka: 45 min.

 


Lekce Vyhraju nebo nevyhraju (Respekt nebolí, Varianty)

Studenti vyhledají, ve kterých zemích světa nestojí v čele svobodně zvolení zástupci. Studenti vyjmenují na příkladu ČR a Pobřeží slonoviny, čím se liší svobodné volby od voleb nesvobodných. Studenti získají informace o historii svobodných voleb v naší zemi po roce 1989.

Délka: 45 min.

 


Lekce Naši politici (str. 7 příručky Czekuj Česko, FOM)

Žáci umí najít informace o volebních kandidátech na webu, zpracovat je a informovat ostatní. Žáci umí hledat spojitosti mezi jednotlivými kandidáty.

Délka: 45 min.

 


Lekce Stát se členem politické strany? (Metodický portál Výchova k občanství, COV)

Žáci se v lekci seznámí se základními funkcemi, které plní politické strany v demokracii. Formulují vlastní argumenty pro vstup do politické strany. Seznámí se s činností mládežnických organizací přidružených k politickým stranám. Uvědomí si, jaké nebezpečí představuje nízký počet členů politických stran.

Pro žáky: 1.-4. ročníku SŠ/Gymnázií

Délka: 45-90 min.

 


Lekce Ideální občan tehdy a dnes (Metodický portál Výchova k občanství, COV)

Studenti pojmenují vlastnosti ideálního občana v demokratické společnosti a tyto vlastnosti porovnají s vlastnostmi občana podle Rady Evropy. Studenti z ideálních vlastností občana vyberou ty, které asi byly komunistické totalitě na překážku a vysvětlí proč. Aktivity jsou zaměřeny zejména na evokaci rozdílů mezi občanstvím v současnosti a občanstvím za doby normalizační (důraz je kladen na všeobecnou devastaci aktivity a občanské iniciativy obyvatel, která na rozdíl od slepé víry v ideologii mnoha lidí let padesátých byla za dob normalizačního temna motivována spíše pohodlností, strachem, materiálními jistotami, zvykem apod.)

Pro žáky: 4. ročník SŠ/Gymnázií

Délka: 2x45 min.
Lekce Měli bychom se zapojovat do politiky? (Metodický portál Výchova k občanství, COV)

V průběhu lekce si žáci formují názor na to, zda je důležité zapojovat se do politiky. Žáci diskutují o problematice participace v politice. Žáci si formují názor, zda je důležité zapojovat se do politiky.

Pro žáky: 1.-4. ročníku SŠ/Gymnázií

Délka: 45 min.

 


Lekce Kdo a co má vliv na mé rozhodnutí? (Metodický portál Výchova k občanství, COV)

Studenti vysvětlí, co a kdo má vliv na jejich rozhodování. Studenti pojmenují, na co a koho má vliv určité rozhodnutí. Studenti porovnají faktory, které člověka ovlivňují při důležitých rozhodnutích dnes a které ho ovlivňovaly v době vlády komunistického režimu. Studenti popíší vlastními slovy, co to je klíčové rozhodnutí.

Pro žáky: 3. ročníku SŠ/Gymnázií

Délka: 1-2 x 45 min.

 


Lekce Proč bránit demokracii, když je? (Metodický portál Výchova k občanství, COV)

Pomocí citátů o demokracii žáci zformulují principy, výhody a nevýhody demokracie. Na základě aktuálních textů o dění ve společnosti, žáci posoudí možná ohrožení demokracie a následně diskutují o tom, jak o ni sami mohou ovlivnit demokracii.

Pro žáky: od 8. ročníku

Délka: 45 minut a domácí úkol (nebo 2x 45 minut)

 


Lekce Šíření informací (str. 12 příručky Czekuj Česko, FOM)

Cíl: Žáci si uvědomí, jakým způsobem dochází k přenosu a možnému překroucení informací. V případě rozšířené lekce si tuto vědomost přenesou do oblasti politiky. Jsou schopni dovodit relevanci informace a spolehlivost zdroje.

Délka: 45 min.


 

Lekce navazující na projekce filmů JSNŠ

 

Film Hlas za kozu

Jeroen van Velzen / Nizozemsko / 2014 / 51 min. / titulky

Keňskou základní školu Majaoni zachvátila předvolební horečka – tři kandidáti z řad studentů tu usilují o zvolení do funkce školního prezidenta. Průběh volební kampaně se v principu neliší od klasických politických tanečků – nechybí v ní focení na plakáty, mítinky, velká hesla, proslovy ani nepokrytý populismus. Metody, jak si získat respekt a uznání spolužáků, se u každého z kandidátů různí, všechny však spojuje naděje, že prestižní funkce jim zajistí lepší budoucnost v keňské společnosti. Magdalena, která sní o tom, že bude právničkou, chce dokázat, že i ženy se mohou stát vůdkyněmi. Charismatický Saíd si podmaňuje spolužáky vlastním předvolebním songem a balíčky bonbonů. A Harry, jenž si od vítězství slibuje, že zabezpečí svou chudou rodinu, si přízeň voličů získává kozím masem. Kdo nakonec přesvědčí ostatní, že je ten nejlepší kandidát?

 

1. Lekce “Slíbím cokoli…?” je dostupná po předchozí registraci zde.

Prostřednictvím aktivity se žáci zamýšlejí nad významem předvolebních slibů a reflektují manipulativní nástroje volebních kampaní. Zároveň posilují svou občanskou angažovanost.

Doporučený věk: od 13 let

Délka: 90 min. (včetně projekce)

 

2. Lekce “Třídní volby” je je dostupná po předchozí registraci zde.

Aktivita vede žáky k budování zdravého sebevědomí. Prostřednictvím pracovního listu se žáci zamýšlejí nad pozitivními vlastnostmi, které je charakterizují, a zároveň se učí oceňovat kvality druhých. Zvolí si kandidujícího do školního parlamentu a před ostatními prezentují svou volební řeč

Doporučený věk: od 14 let

Délka: 90 min. (včetně projekce)

 


Film Děti jdou k volbám

Ramchandra PN / Indie / 2007 / 30 min. / dabing

Snímek sleduje snahu indických školáků zlepšit situaci na jejich škole. Trápí je řada věcí – nevyhovují jim učebny, chtějí mít školní zahradu na pěstování vlastní zeleniny a ovoce, čistou vodu na mytí či dětské hřiště. Aby se na svých požadavcích shodli, uspořádají ve škole řádné volby. Každý kandidát se snaží své spolužáky přesvědčit, že právě on bude nejlépe hájit společné zájmy. Volby probíhají bez sebemenší stopy vzájemné nevraživosti a zcela podle pravidel fair play. Samotné výsledky nakonec nejsou tím nejdůležitějším. Podstatné je, že se dětem podaří místním politikům ukázat, že i ony vědí, jak lze demokratickými nástroji dosáhnout svého.

 

1. Lekce “Mají volby vůbec smysl?” je dostupná po předchozí registaci zde.

Aktivita směřuje k tomu, aby žáci pochopili význam voleb a sami se zamysleli nad otázkou aktivního občanství a volebního práva. Vyjadřují se k argumentům pro a proti volebním právu nezletilých.

Doporučený věk: od 16 let

Délka: 75 min. (včetně projekce)

 

2. Lekce “Zasedání městské rady” je dostupná po předchozí registaci zde.

Žáci se zamýšlí nad tím, jak by problém řešili u nás a učí se argumentovat z pozice hlavních skupin aktérů. Prostřednictvím aktivity se žáci učí formulovat své názory, myšlenky a vhodně argumentovat. Zároveň posilují svou občanskou angažovanost.

Doporučený věk: od 15 let

Délka: 90 min. (včetně projekce)

 


Film První volba

Bérengère Vogel, Linn Löffler / Německo, Maďarsko / 2014 / 26 min. / titulky

Devatenáctiletá Hanga a dvacetiletá Veronika mají mnoho společného: obě žijí a studují v Budapešti, obě pocházejí ze sociálně slabších rodina obě půjdou brzy poprvé volit v maďarských parlamentních volbách roku 2014. V preferencích volebních stran se jejich názory ovšem výrazně rozcházejí. Zatímco Hanga by ráda dala hlas krajně pravicové straně Jobbik, Veronika chce volit maďarské „zelené“. Ke konci filmu mají možnost se setkat a vzájemně si vysvětlit svoje postoje. Co prvovoličkám na daných politických stranách imponuje a jaký mají názor na význam voleb v demokratické společnosti?

 

1. Lekce “První volby” je dostupná po předchozí registaci zde.

Aktivita žáky vede k zamyšlení nad tím, kdo a co je během rozhodování ovlivňuje. Cílem aktivity je vzbudit v žácích zájem o aktivní účast na dění kolem nás, a to mimo jiné právě prostřednictvím hledání faktorů, které nás při volbách ovlivňují. Reflexe probíhá sepsáním eseje.

Doporučený věk: od 15 let

Délka: 45 min. (včetně projekce)

 

2. Lekce “Proč volit” je dostupná po předchozí registaci zde.

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad významem voleb. Cílem aktivity je vzbudit v žácích zájem o aktivní účast na volbách prostřednictvím hledání argumentů pro a proti účasti ve volbách a pomoci jim uvědomit si důsledky zřeknutí se možnosti volit.

Doporučený věk: od 15 let

Délka: 90 min. (včetně projekce)

 

3. Lekce “Nová politická strana”  je dostupná po předchozí registaci zde.

Žáci pracují ve skupinách a jejich úkolem je vymyslet politickou stranu, se kterou se chtějí prosadit ve volbách. Následně volí tu stranu, jejíž program je nejvíce oslovil.

Doporučený věk: od 15 let

Délka: 90 min. (včetně projekce)

 

 

Víte o dalších lekcích, které by se před volbami daly využít? Vymysleli jste nějakou vlastní? Dejte nám vědět na e-mail info@obcanskevzdelavani.cz. Rádi zvážíme její zařazení do přehledu. Děkujeme!

 

Zpět na rozcestník k volbám